Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Ferievikar legesenter og psykisk helse sommer 2018

Kort om stillingen

Vi har behov for ferievikarer ved Sauherad Legesenter og psykisk helse.

Hovedferien er uke 26 - uke 31, men vi har også behov for noen vikarer som kan starte opp litt tidligere og fortsette litt 
lengre.

Vi ber deg oppgi hvilke arbeidssteder som er aktuelle, evt. i prioritert rekkefølge, og tidsrommet du kan jobbe, dersom 
du har begrensinger i hoved ferieperioden.

Ansvars og arbeidsområde

Vi har behov for følgende vikarer:

  • sykepleier- og vernepleierstudenter
  • hjelpepleier, helsefagarbeider,
  • helse- og medisinsksekretær

Personlige egenskaper

Fleksibel og gode samarbeidsevner, egnethet vil bli vektlagt.

Kommunen kan tilby

Det vil bli gitt opplæring før oppstart.

For mer informasjon om de ulike arbeidsplasser og vikarbehov, kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Avlønning i henhold til tariff, og vi har lokal avlønning for studenter under relevant utdanning.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kontaktet via SMS/telefon i løpet av mars/april 2018
De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av evt. attesterte vitnemål og attester.

Dersom du ikke har hørt noe fra oss i innen utgangen av april, vil vi takke for din søknad, og ønske velkommen til å søke 
stillinger hos oss ved en senere anledning.

Spesielle krav

Politiattest jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.