Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Fastlege

1 fastlegehjemmel med mulighet for fast lønn.
Stillingen er knyttet til Sauherad Legesenter som har 5 fastlegehjemler og 1 turnuslege, og dyktige og erfarne helsesekretærer. Man har her mulighet for å være med i en spennende prosess med utvikling av fastlegetjenesten i kommunen, sammen med 4 engasjerte fastleger og turnuslege. 
Hjemmelen har listetak på 1150.
Legesenteret har innført e-resept og SMS timebestilling/"time same dag." Stillingen inngår i interkommunal vaktordning. Det etterspørres en lege med spesialisering i allmennmedisin/ erfaring innen allmennpraksis.

Ansvars og arbeidsområde

Privat allmennpraksis etter gjeldende avtaleverk, alternativt avtale om fastlønn. 
Delta i kommunens legevakt, som er et interkommunalt samarbeid med Bø, Notodden og Hjartdal, med bemannet legevaktsentral på Notodden. Ved inngåelse av privat avtale om fastlegehjemmel med kommunen, vil den som mottar stillingen også forplikte seg til offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke etter kommunalt behov.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Offentlig godkjent lege, norsk autorisasjon. 
Erfaring fra kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er en fordel. Gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk lov- og regelverk innenfor helsesektoren er en forutsetning. 
Søkeren må ha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon.

Personlige egenskaper

Ved tildeling av hjemmel vil det legges vekt på faglige kvalifikasjoner, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner.

Spesielle krav

I tråd med nye bestemmelser i Helseperonellloven vil det bli krevd politiattest.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling. 
For nærmere informasjon kontakt enhetsleder/HTV legene. Det ligger en presentasjon på YOU-tube der du kan få mer informasjon om Legesenteret og Sauherad kommune (søkeord: Sauherad legesenter)

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester. Det er inngått avtale med kommunen om ledelse og daglig drift av legekontoret. Kommunen kan være behjelpelig med å videreformidle kontakt om bolig.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.

Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.