Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Psykiatrisk sykepleier

Stillingen er tilknyttet tjeneste for psykisk helse og rus, og ledig fra 01.10.2018, eller etter nærmer avtale.

Ansvars og arbeidsområde

Helseoppfølging og støttesamtaler, forebyggende arbeid, videreutvikle gode samarbeidsrutiner med Spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidsinstanser, tett tverrfaglig samarbeid, oppgaver på individnivå og systemnivå, individuell oppfølging, gruppevirksomhet, arbeide med behandlingsrutiner, individuelle planer(IP)og koordinatorrolle, dokumentasjonsarbeid, gi veiledning til pårørende

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Ønskelig med erfaring med å bruke motiverende intervju som metode/arbeidsverktøy. Må inneha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Førerkort klasse B. Søker må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i 
arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Spesielle krav

Politiattest jfr. Helsepersonelloven §20A ledd 1 (voksen) og ledd 2 (barn)

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?
Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg?
En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.

Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.