Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Barne- og ungdomsarbeider/assistent skole og SFO

100% stilling års vikariat skole og SFO.
90% stilling års vikariat skole og SFO.
84% stilling års vikariat skole og SFO.
Inntil 28,6% stilling års vikariat SFO, 
3 vikariat i inntil 50% stilling skole.
Stillingene er ledig fra oppstart av SFO/skole august 2018

Ansvars og arbeidsområde

Stillingene er i knyttet til daglig drift og oppfølging av enkeltelever.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Barne- og ungdomsarbeider/ praksis er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søkeren må ha førerkort kl B

Personlige egenskaper

God på relasjonsbygging, tydelig på grensesetting og evner til å skape struktur og forutsigbarhet, fleksibel og med 
gode samarbeidsevner

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?
Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg?
En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.