Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Barne- og ungdomsarbeider vikariat skole og SFO

Kort om stillingen
28.6% stilling fra 01.01.2019. Stillingen kan evt. kombineres med utlyst fast stilling samme sted.

Ansvars og arbeidsområde
Skole og SFO

Utdanning/Kvalifikasjonskrav
Fagarbeider (barne- og ungdomsarbeider)/miljøarbeider, skoleassistent med erfaring fra fagfeltet vil også bli vurdert.
Søkeren må ha førerkort kl B.

Personlige egenskaper
Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig,strukturert, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i
arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, egnethet vil bli vektlagt.

Spesielle krav
Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9

Kommunen kan tilby
Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?
Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg?
En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.
For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår
Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse).
KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes
Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".
Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten
inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste
punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost
med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vårref 327

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.