Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Sykepleier

Kort om stillingen

Hel stilling fra 18.02.2019, eller etter avtale med leder.
Stillingen er i turnus med tjeneste 4. hver helg, hvor det er langvakter på 12 timer.

Ansvars og arbeidsområde

Stillingens innhold er i tillegg til ordinære sykepleieroppgaver bl.a. ansvaret for 3 døgnakutte senger som sykehjemmet drifter. Tett kontakt med lege, samhandling med legevakt og spesialisthelsetjenesten. Veldig spannede og faglig utfordrende stilling, som er unik i Midt-Telemark. Eneste døgn akutte tilbudet i Midt-Telemark

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Minimum 3-årig sykepleierutdanning med norsk autorisasjon, praksis er ønskelig.
Førerkort kl B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, egnethet vil bli vektlagt.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

 

Spesielle krav

Politiattest jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.