Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Ferievikar sommer 2019

Kort om stillingen

Vi har behov for ferievikarer innen Helse- omsorg og velferd: hjemmesykepleie, omsorgsboliger, Bo- og miljøtjenesten (personer med utviklingshemming) enhetsleder Torunn Hesthag, Sauherad Bygdeheim og demensomsorg enhetsleder Martin Ytreland, Legesenter og enhet for psykiske lidelser enhetsleder Ingunn Espesett Vreim.

Hovedferien er uke 26 - uke 31, men vi har også behov for noen vikarer som kan starte opp litt tidligere og fortsette litt lengre.


Ansvars og arbeidsområde

Vi har behov for følgende vikarer:

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • sykepleier- og vernepleierstudenter
  • hjelpepleier, helsefagarbeider,
  • helse- og medisinsksekretær
  • miljøarbeider
  • pleiemedarbeider/assistenterPersonlige egenskaper

Fleksibel og gode samarbeidsevner, egnethet vil bli vektlagt.

 
Spesielle krav

Bo- og miljøtjenesten Politiattest jfr. Lov om helsepersonell m.v §20A ledd 1 (voksen) og ledd 2 (barn) øvrige, Politiattest jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §5-4.

Kommunen kan tilby

Det vil bli gitt opplæring før oppstart.

For mer informasjon om de ulike arbeidsplasser og vikarbehov, vises til kontaktperson på aktuelt arbeidssted.

Lønnsvilkår

Avlønning i henhold til tariff, og vi har lokal avlønning for studenter under relevant utdanning.
I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid på kvelder og i helger.


Annet

Aktuelle søkere vil bli kontaktet via SMS/telefon i løpet av februar/mars 2019.
De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av evt. attesterte vitnemål og attester.

Dersom du ikke har hørt noe fra oss i innen påske, vil vi takke for din søknad, og velkommen til å søke stillinger hos oss ved en senere anledning.


Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.