Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Assisterende rektor ved Sauherad Barne- og ungdomsskole

Kort om stillingen

Hel stilling fra 01.08.2019. Hovedarbeidsområdet vil vær på ungdomsskole 8. - 10 klasse. Ca. 30 % av stillingen vil være undervisning eller andre funksjoner.
Stillingen er en del av skolens lederteam. Teamet har ansvar for drift av skolen, både pedagogisk, administrativt og personalmessig. 
Enhetsleder/Rektor er nærmeste overordnet. Assisterende rektor vil fungere som Enhetsleder/Rektor, når vedkommende ikke er på skolen.

Ansvars og arbeidsområde

Skoleutvikling, personaloppfølging og personalledelse inkl. sykefraværsoppfølging. Timeplan og innleie ved fravær, forberedelse, oppfølging og analyse av resultater.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning og undervisningserfaring fra grunnskole.
Vi ønsker deg som har: høye ambisjoner på elevenes vegne, og er strukturert. Egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som vil være med å utvikle skolen, stå fram som en tydelig leder, ha rause holdning og er fleksibel i skolehverdagen. Du må vær tålmodig, løsningsorientert, engasjert, målbevisst, positiv, kreativ, ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder/rektor.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Annet

Søkeren må ha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju, må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.