Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Barnevernskonsulent

Kort om stillingen

Hel stilling fra 01.08.2019 ved Midt-Telemark Barneverntjeneste, som er felles barneverntjeneste for kommunene Bø, Nome og Sauherad. Tjenesten har sine lokaler på Gvarv. Barnevernet er organisert i to avdelinger, hvor begge avdelingen jobber med undersøkelse, tiltak og fosterhjemsoppfølging. Arbeidsoppgavene er varierte med mye møter, hjemmebesøk og veiledning, men også en del skriftlig arbeid. Saksbehandler må følge lovpålagte krav i forhold til frister, planer oppfølging m.m.

 

Ansvars og arbeidsområde

Generell saksbehandling innen Barneverntjenesten sitt fagområdet.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Barnevernspedagog eller annen relevant helsefaglig høgskoleutdanning, erfaring fra saksbehandling innen barnevernet vektlegges.
Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne. og kunne takle en hektisk hverdag.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, og kunne takle en hektisk hverdag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Spesielle krav

Politiattest: Jfr Lov om barneverntjenester §6-10, må den som skal ansettes i barneverntjenesten legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Søkeren må ha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.