Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Lærer i folkedans i 20 % stilling, Sauherad kulturskole

Kort om stillingen

20 % fast stilling som lærer i folkedans fra 01.08.2019.

Ansvars og arbeidsområde

Danselærer i folkedans og halling. Danselærer skal i tillegg til ansettelen i kulturskolen samarbeide med Nes nasjonale dansarring.
Noe arbeid i forbindelse med enkelte helger må påregnes.
Undervisning av barne- og ungdomsgrupper i dans, turdanser, pardans og halling.
Den ukentlige undervisningen foregår på Evju bygdetun.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra høgskole eller universitet med folkedans/folkemusikk og pedagogikk i fagkrets vil bli foretrukket, men realkompetanse og annen kompetanse vil også bli vurdert.

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Relasjonskompetanse og evne til å arbeide selvstendig.

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9 og Lov om barnehager § 19.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?
Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg?
En god kollega, lojal, løsingsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Annet

Politiattest

Søkeren må ha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg CV og kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.