Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Avdelingsleder Midt-Telemark Barnevernstjeneste

Kort om stillingen

Midt-Telemark barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for Bø, Nome og Sauherad, admininstrert av Sauherad kommune. Fra 01.01.20 slår Bø og Sauherad seg sammen til Midt-Telemark kommune, og det vil være denne kommunen som admininistrerer Midt-Telemark barneverntjeneste.
Barneverntjenesten er fra 01.08.19 organisert med leder og to avdelingsledere - disse utgjør tjenesten lederteam. Totalt har tjenesten 25 ansatte - inkl. 2 merkantile ressurser.

Ansvars og arbeidsområde

 • Følge opp frister og krav i barnevernloven
 • Følge opp internkontroll og andre rapporteringer
 • Ha ansvar for fordeling og oppfølging av saker
 • Lede avdelingen
 • Personalansvar
 • Fagansvar
 • Stedfortreder for leder

Ved intern omrokkering kan annen stilling bli ledig.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

 • Høgskoleutdanning, bachelor i barnevern, eller annen sosialfaglig utdanning
 • Gjerne erfaring fra barnevernets førstelinjetjeneste
 • God kjennskap til fagfeltet
 • Erfaring med saksbehandling

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere, utfordre og gi ansvar
 • Evne til å lede personalet i endrings- og utvilklingsarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kommunen kan tilby

 • Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • En spennende og variert arbeidsdag
 • Lønn etter avtale

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Annet

Søkeren må ha førerkort kl B og kunne stille bil til disposisjon.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg CV og kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Søk på stilling".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.