Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Tilkallingsvikar pleie- og omsorg

Kort om stillingen

Tilkallingsvikarer/helgevikariat fra d.d i Bo- og miljøtjenesten og hjemmesykepleien.
Stillingene er i turnus. Fint om du oppgir hvilke tjenestested som er mest aktuelt.

Om du er interessert i en meningsfull ekstrajobb, og har lyst til å bli kjent med trivelige tjenestemottakere og kollegaer, 
så send oss en søknad i dag. Vi tar fortløpende kontakt med aktuelle søkere, etter hvert som behovet oppstår.

Denne annonsen gjelder tilfeldig vikarbehov som oppstår fra oktober 2017 og fram til ferien i 2018. Dersom du ikke har hørt noe fra oss innen utgangen av desember 2017, takker vi for din søknad, og ønsker deg velkommen som søker til andre stillingsutlysninger. Alle ledige stillinger legges ut på vår hjemmeside.

Ansvars og arbeidsområde

Bo- og miljøtjenesten - mennesker med utviklingshemming.
Hjemmesykepleien - eldre mennesker i omsorgsboliger og ute i hjemmene.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider er ønskelig, men ufaglærte vil også bli vurdert, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha fylt 18 år, og ha førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt eder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Spesielle krav

Bo- og miljøtjenesten: jfr. Helsepersonelloven §20A ledd 1 (voksen) og ledd 2 (barn)
Hjemmesykepleien: jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til samtale. De som blir innkalt til samtale må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.

Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.