Norges sjømatråd AS

Norges sjømatråd er verdens største organisasjon for generisk markedsføring av sjømat. Sjømatrådet jobber med markedsføring, PR, markedsinformasjon og beredskap på vegne av den norske sjømatindustrien. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Fiskeri- og kystdepartementet, men fi nansieres utelukkende av fiskeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

TEAMLEDER markedsføring

Brenner du for merkevarebygging? Er du innovativ og har blikk for trender og virkemidler innen markedsføringsfaget? Forstår du viktigheten av både seriøs, langsiktig markedsføringsstrategi og litt «smågal» geriljamarkedsføring? Da synes vi du bør søke jobben som vår nye TEAMLEDER markedsføring. 

Din hovedoppgave vil være å sørge for at Sjømatrådet har enestående kvalitet på alle sine kampanjer og markedsføringstiltak. Samtidig ønsker vi at du skal ”stå ut” som en person som tenker nytt for å få enda bedre effekt ut av våre tiltak – både i inn- og utland. 
 
 
Vi søker deg som kan 
 
 • iverksette videreutvikling av vårt globale reklamekonsept i alle kanaler
 • utvikle og styre vårt konsept for økt konsum i Norge  
 • evne å skape en en god dialog med dagligvarehandel, produsenter og andre interessenter 
 • sikre at all kommunikasjon i utemarkedene skaper positive holdninger til merkevaren SeafoodFromNorway 
 • rådføre utekontorene i bruk av det globale konseptet 
 • gjennomføre kommunikasjonstester/analyser ved behov 
 • lede et ambisiøst ungt team  
 
Vi vil at du skal ha 
 
 • høyere utdanning 
 • erfaring fra kreative miljøer 
 • bred erfaring innen markedsføring 
 • gode strategiske ferdigheter 
 • kunnskap om utvikling av integrerte kampanjer i alle kanaler 
 • god forståelse for dagligvarehandelen 
 • gode lederegenskaper 
 • stå på-vilje og evne til å gi «det lille ekstra» 
 • evnen til å skape sosiale relasjoner og motivere kolleger 
 
Personen vi leter etter har også evnen til å tenke helhet og finne nye muligheter i både tradisjonelle og nye kanaler. Sammen med dine kolleger skal du både lansere kampanjer og ideer, samt være opptatt av å måle effekten av disse. 
 
For mer informasjon, kontakt Kristin Pettersen  
Telefon:+47 928 36 555 
Epost:kp@seafood.no 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.