Norges sjømatråd AS

Norges Sjømatråd bidrar til verdiskapingen i sjømatnæringen gjennom å stimulere etterspørselen etter sjømat, og å formidle kunnskap om sjømatnæringen. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres av fiskeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

Fiskeriutsending til Sør-øst Asia

Vi skal nå ansette ny fiskeriutsending til Sør-øst Asia. Utsendingen vil være  norsk sjømatnærings felles representant i regionen. 
 
Vår nye utsending skal fortsette å bygge norsk sjømats posisjon og omdømme i Sør-øst Asia.
 
Regionen består av både nye marked, og marked hvor norsk sjømat har hatt en posisjon over lengre tid.  Vi forventer at vedkommende raskt blir eksperten på regionen som sjømatmarked.
 
For å lykkes med dette kreves det et godt samarbeid med aktørene i markedet og med sjømatbransjen i Norge, og at det jobbes godt både på et strategisk og operativt nivå.  
 
Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt: 

  • høyere utdanning og relevant erfaring 
  • forståelse for asiatisk forretningskultur 
  • gode norsk- og engelskkunnskaper 
  • internasjonal erfaring 
  • gode evner til relasjonsbygging 
  • kunnskap om sjømatbransjen
 
Vi tilbyr en interessant jobb i en spennende og viktig næring, kunnskapsrike kollegaer og konkurransedyktige betingelser. 
 
Kontorsted blir i Bangkok. Fiskeriutsendingen tilmeldes som diplomat ved den norske ambassaden i Thailand. Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge.
 
Utestasjoneringen er 3-årig, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2019. Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø før tiltredelse.
 
Det må påregnes betydelig reisevirksomhet i regionen, samt noen turer til Norge.    
 
Kvinner oppfordres spesielt til å søke.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for globale operasjoner, Børge Grønbech, +47 909 11 172, eller HR-direktør Rigmor Abel, mobil +47 913 35 247    
 
Se ellers www.seafood.no for mer informasjon om Norges sjømatråd.    

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.