Norges sjømatråd AS

Norges Sjømatråd bidrar til verdiskapingen i sjømatnæringen gjennom å stimulere etterspørselen etter sjømat, og å formidle kunnskap om sjømatnæringen. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres av fiskeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

Systemspesialist

Norges sjømatråd tilbyr et bredt spekter av tjenester for både eksterne og interne brukere. Disse tjenentene baserer seg på flere ulike digitale systemer. Kvaliteten på Sjømatrådets leveranser er helt avhengige av at systemene våre er moderne, oppdaterte og at de virker etter hensikten.
 
Som systemspesialist vil du få ansvar for noen av de viktigste systemene våre. Du vil få anledning til å bruke tiden og kompetansen din til videreutvikling, opplæring og veiledning av kollegaer. Utviklingsarbeidet er i stor grad prosjektbasert, slik at du får samarbeide med fagspesialister fra ulike deler av Sjømatrådet, samt eksterne leverandører.
 
Du vil inngå i vår driftsavdeling. Avdelingen har ansvar for drift av digitale tjenester,  herunder: 
 
 • Kundesystem(CRM) 
 • Epost markedsføring 
 • Markedsføringsverktøy 
 • Innholdspublisering og støtte CMS 
 • Fagsystemer 
 • Datavarehus 
 
For å lykkes i denne jobben må du være:
 
 • Strukturert og nøyaktig  
 • Problemløser 
 • Ei/en som kan drifte fagsystemer 
 • Flink å samarbeide 
 • Lærevillig
 
Vi mener at dette er en spennende jobb for deg som har god teknologiforståelse og solid web-kunnskap. Dersom du i tillegg har kunnskap om en eller flere av disse blir det full klaff:
 
 • CRM gjerne Superoffice  
 • CMS gjerne Epi-Server 
 • Epostmarkedsføring gjerne eMarketeer 
 • Datavarehus gjerne SAS 
 • MRM gjerne Brandmaker/OASIS
 
Vi tilbyr kunnskapsrike og trivelige kollegaer, et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.
 
Kontakt teamleder drift, Are Sivertsen, tlf. 901 75 862 for nærmere informasjon om jobben.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.