Norges sjømatråd AS

Norges sjømatråd er verdens største organisasjon for generisk markedsføring av sjømat. Sjømatrådet jobber med markedsføring, PR, markedsinformasjon og beredskap på vegne av den norske sjømatindustrien. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Fiskeri- og kystdepartementet, men fi nansieres utelukkende av fiskeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

Fiskeriutsending til USA

Vi skal ansette ny fiskeriutsending til USA.

Vi søker deg som motiveres av de komplekse utfordringene i det amerikanske markedet.

USA er et enormt marked som utfordrer oss på kreativitet i bruk av virkemidler når vi skal styrke norsk sjømats posisjon og omdømme. Oppdraget er ikke enkelt, men vi tror på at når vi finner den rette kandidaten, skal vi sammen lykkes med dette også framover. Din dype forståelse for det amerikanske markedet kombinert med hovedkontorets spisskompetanse på fag blir suksesskriterium nr. 1.

For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid med aktørene i markedet og med sjømatbransjen i Norge. Arbeidet krever at du jobber godt både på et strategisk og et operativt nivå. 

Dette er en unik jobb i norsk målestokk. Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; – norsk sjømat. I tillegg kan vi friste med kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og konkurransedyktige betingelser.
Det tilrettelegges for at familien kan bli med på flyttelasset til Boston, Massachusetts.

Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø før tiltredelse for å bli godt kjent med dine nye kolleger.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • høyere utdanning
  • relevant erfaring 
  • god forståelse for amerikansk forretningskultur
  • gode norsk- og engelskkunnskaper
  • gode evner til relasjonsbygging
  • kunnskap om sjømatbransjen

Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge. Den som ansettes tilmeldes den norske utenrikstjenesten.

Kontrakten er 3-årig, med mulighet for inntil to års forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2020. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet.    

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Direktør for globale operasjoner, Børge Grønbech, +47 909 11 172
  • HR-direktør Rigmor Abel, mobil +47 913 35 247   

 Se ellers www.seafood.no for mer informasjon om Norges sjømatråd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.