Norges sjømatråd

Norges sjømatråd har som formål å øke verdien av norsk sjømat og sikre posisjonen til norsk sjømat i etablerte og nye markeder i tett samarbeid med aktørene i den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sin posisjon og gode rykte over hele verden. Sjømatrådet har 45 fast ansatte ved hovedkontoret i Tromsø, samt 21 ansatte fordelt på 13 utekontor med fiskeriutsendinger, prosjektstillinger og lokalansatte. Norges sjømatråd eies av Nærings- og fiskeridepartementet, men finansieres utelukkende av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: https://seafood.no/

Vi skal ansette ny sjømatutsending til Kina.

Dette er en unik jobb i norsk målestokk. Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; – norsk sjømat.

Vi søker deg som motiveres av de komplekse utfordringene i dette markedet.

Kina er et strategisk viktig sjømatmarked. Det er også et marked med handelspolitiske utfordringer. Oppdraget krever en resultatorientert person som trives med et bredt spenn i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, som klarer å utvikle inngående forståelse for markedet og som evner å trekke på hovedkontorets spisskompetanse på fag. For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid med sjømatbransjen i Norge, aktørene i markedet og virkemiddelapparatet i Team Norway. Arbeidet krever at du jobber godt både på et strategisk og et operativt nivå med engelsk som arbeidsspråk.

Vi kan friste med kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og konkurransedyktige betingelser. Det tilrettelegges for at familien kan bli med på flyttelasset til Shanghai.

Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø for å bli godt kjent med dine nye kolleger før tiltredelse i Kina.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • høyere utdanning
  • relevant erfaring 
  • gode norsk- og engelskkunnskaper
  • gode evner til relasjonsbygging
  • forståelse for kinesisk forretningskultur
  • forståelse for handelspolitikk
  • kunnskap om sjømatbransjen

Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge. Den som ansettes tilmeldes den norske utenrikstjenesten.

Kontrakten er 3-årig, med mulighet for inntil to års forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2021. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet.    

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

  • Direktør for globale operasjoner, Børge Grønbech, +47 909 11 172
  • HR-direktør Rigmor Abel, mobil +47 913 35 247   

 Se ellers www.seafood.no for mer informasjon om Norges sjømatråd.