Norges sjømatråd

Norges sjømatråd har som formål å øke verdien av norsk sjømat og sikre posisjonen til norsk sjømat i etablerte og nye markeder i tett samarbeid med aktørene i den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sin posisjon og gode rykte over hele verden. Sjømatrådet har 45 fast ansatte ved hovedkontoret i Tromsø, samt 21 ansatte fordelt på 13 utekontor med fiskeriutsendinger, prosjektstillinger og lokalansatte. Norges sjømatråd eies av Nærings- og fiskeridepartementet, men finansieres utelukkende av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: https://seafood.no/

Markedsrådgiver Norden

En bedre mulighet for å jobbe med merkevarebygging skal du lete lenge etter! Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; norsk sjømat!

Vi skal bygge vår nye Nordenavdeling, og er på jakt etter en ny kollega som motiveres av utfordringene som ligger i å markedsføre norsk sjømat. Nordenavdelingen skal bestå av tre personer som har ansvar for det operative arbeidet i Norden. En av disse vil være lokalisert i Stockholm. Nordenavdelingen skal jobbe tett sammen med våre fagavdelinger ved hovedkontoret i Tromsø.

Vi ser etter deg som kan tilføre oss kompetanse på følgende områder:

  • Merkevarebygging på mat eller andre dagligvarer
  • Sosiale medier som verktøy i markedsføring
  • Kampanjeplanlegging i samarbeid med dagligvarehandelen
  • Formidling av resultater og innsikt ved hjelp av verktøy som Excel eller lignende

Høyt aktivitetsnivå og krav til kontinuerlig utvikling gjør at alle medarbeidere i teamet må trives med å jobbe praktisk-operativt.

For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og med sentrale aktører i sjømatbransjen. Arbeidet innebærer mange baller i lufta samtidig, noe som innebærer at du må ha en systematisk arbeidsform.

Du vil få et særskilt ansvar for det norske markedet og vil få tildelt budsjett og prosjektansvar på nærmere definerte områder. I tillegg kan vi friste med et kjempegodt arbeidsmiljø, kunnskapsrike kollegaer, og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted er Oslo eller Tromsø.

Klikk her for å lese mer om Norges sjømatråd. 

Kontaktperson:

Rigmor Abel, HR-direktør
ra@seafood.no | 913 35 247