Norges sjømatråd AS

Norges Sjømatråd bidrar til verdiskapingen i sjømatnæringen gjennom å stimulere etterspørselen etter sjømat, og å formidle kunnskap om sjømatnæringen. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres av fiskeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

Det er for tiden ingen ledige stillinger