Norges sjømatråd AS

Norges sjømatråd er verdens største organisasjon for generisk markedsføring av sjømat. Sjømatrådet jobber med markedsføring, PR, markedsinformasjon og beredskap på vegne av den norske sjømatindustrien. Vi tror på at “den beste sjømaten i verden kommer fra Norge” og vår oppgave er å bygge og vedlikeholde norsk sjømat sitt gode rykte over hele verden. Til dette formålet har vi 13 kontorer i utlandet, som dekker 20 av våre viktigste markeder. Hovedkontoret er i Tromsø. Norges sjømatråd eies av Fiskeri- og kystdepartementet, men fi nansieres utelukkende av fi skeri og akvakultursektoren gjennom en lovpålagt avgift på all sjømateksport. For mer informasjon om Norges sjømatråd: http://en.seafood.no

Det er for tiden ingen ledige stillinger