Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er moglegheitene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad samt vaksenopplæring på Sinnes og Tonstad.

2-årig vikariat som byggesaksbehandler

Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100 % vikariat i 2 år som byggesaksbehandler i Sirdal kommune. Stillingen er plassert i enhet for arealforvaltning. Enheten har et faglig ansvar for plan- og byggesak, miljø- og landbruksforvaltning. Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver innen et bredt fagområde. Sirdal kommune er en betydelig utviklingskommune med stor arbeidsmengde.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være byggesaksbehandling samt oppfølging og kontroll etter plan- og bygningsloven. En kan også påregne forvaltningsoppgaver knyttet til andre saker innen enhetens ansvarsområde.

Vi søker etter en medarbeider som liker utfordringer, er utadvendt, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. Det er ønskelig om søkeren har kompetanse innen vei-, vann- og avløp. Kommunen bruker for tiden GIS-line kartprogram. God skriftlig og muntlig framstillingsevne samt gode datakunnskaper er en forutsetning.

Det er ønskelig med høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Søkere med annen relevant utdanning eller lang praksis vil også bli vurdert. 

Den som ansettes må ha førerkort og disponere egen bil. Stillingen avlønnes etter avtale.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med enhetsleder Sven Magne Ousdal (tlf. 38 37 90 57).

Søknad på stilling sendes elektronisk via kommunens hjemmeside, www.sirdal.kommune.no eller klikk her... for å komme direkte til søknadsskjema. 

Det skal ikke sendes vitnemål og attester sammen med søknaden. Det ber vi deg ta med på eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 1. juli 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.