Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er moglegheitene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad samt vaksenopplæring på Sinnes og Tonstad.

Enhet for helse - Kommunejordmor

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og barnehage.

Helseenheten i Sirdal kommune består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse og PU. I tillegg tjenestene fysioterapi og ergoterapi.

Vi har ledig stilling som kommunejordmor: 50 % fast stilling m/ følgetjeneste. Det kan tilbys en 100 % stilling, da som 50 % sykepleier i kommunen
Stillingen er ledig etter avtale

Jordmortjenesten er en del av helsestasjonstilbudet, der ledende helsesøster er avdelingsleder. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid, faglig oppdatering og legger til rette for kurs og hospitering ved fødeavdeling en uke pr. år.
Følgetjenesten vil være vaktberedskap for enkelte gravide og fødende i kommunen. Avtale mellom kommunen og helseforetaket – delavtale 8.

Vi ønsker en person med:

 • Norsk autorisasjon som jordmor
 • Det kreves at en behersker norsk/nordisk muntlig og skriftlig
 • Erfaringer fra jordmor-yrket er ønskelig
 • Evne til selvstendig arbeid, god samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Rekrutteringstiltak: Vedtatte rekrutteringstiltak for jordmor:
        - 70.000,- engangstilskudd for 100 % stilling med 2 år bindingstid
        - 1-en uke ekstra ferie
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Gode arbeidsforhold og et god tverrfaglig miljø
 • Tilgang til nytt og moderne trimrom
 • Mulighet for å leie leilighet i Kristiansand, og hytte i Lindesnes, i ferier og helger
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med ledende helsesøster Marianne Hompland tlf. 38379135, eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf. 38379143.

Søknad på stilling sendes elektronisk via Sirdal kommunes hjemmeside. For å komme direkte til søknadskjema, klikk her...

Det skal ikke sendes med vitnemål og attester med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju. Servicetorget er behjelpelig med utfylling av søknad.

Søknadsfrist: 04.09.18

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.