Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er moglegheitene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad samt vaksenopplæring på Sinnes og Tonstad.

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder, vikariat 100% ledig fra 01.01.19 frem til 15.08.19 – med mulighet for forlengelse.

Stillingen er for tiden i Tonstad barnehage

Vi søker deg som:

  •  Er en tydelig voksen, både for barn og voksne
  •  Er anerkjennende, raus og tilstede i samspill med barn, foreldre og kollegaer
  •  Er varm og grensesettende, og møter ungene på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
  •  Har pågangsmot og evne til å takle uforutsette situasjoner
  •  Er serviceinnstilt, profesjonell og ansvarlig
  •  Har evne til å være i utvikling og reflektere over egen praksis
  •  Har evne til å jobbe på lag i et team

Som pedagogisk leder vektlegger vi gode lederegenskaper.

Vi jobber mye med relasjonsbygging og varm grensesetting, i regi av programmet «Være sammen». Vi har engasjerte og aktive ansatte som er opptatt av å være til stede og se hvert enkelt barn. Du vil få veiledning i arbeidet du gjør, vi ser frem til å få DEG som kollega. Sammen skal vi jobbe for å utvikle barnehagens pedagogiske arbeid til det beste for barna.

Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest, ikke er eldre enn 3 mnd. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men leveres før tilsetting jmf. Barnehageloven § 20

Lønn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldende lov – og avtaleverk.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside:
www.sirdal.kommune.no  Det skal ikke sendes med attester og vitnemål med søknaden. Det ber vi deg ta med på et evt. intervju.

Søknadsfrist: 27.12.2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.