Sirdal kommune

Sirdal kommune - Enhet for helse.

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest Agder, med cirka 1840 innbyggere og cirka 4500 hytter.

Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner man et trygt og godt oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og barnehage.

Kommuneoverlege / fastlege

Sirdal kommune har ledig 100% stilling som kommuneoverlege/fastlege fra 01.07.2019

Det er behov for legevikar i ferieperioden fra d.d. og det kan bli ledig annen legestilling i kommunen dersom det blir interne rokkeringer

Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse/rus, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, ergoterapi, fysioterapi og folkehelse.

Kommunen har 4 lege stillinger derav 3,6 årsverk som fastlege , og 0,4 årsverk i samfunns medisin

Kommunen har egen legevakt med 4 delt vaktordning og samarbeider med nabokommuner om legevaktssentral.

Det er en betydelig variasjon i antall besøkende i kommunen og søker bør påregne 2 delt vaktordning i vinterferie/påskeferie

Kommunen har egen ambulansetjeneste med ambulansestasjonen i umiddelbar nærhet til legevaktslokalene

 

Kvalifikasjoner:

 

Ansvarsområder:

 • Kommuneoverlegeoppgaver:
 • Medisinsk faglig rådgiver i kommunen
 • Samfunnsmedisinske oppgaver innen miljørettet helsevern (pr. i dag med i et interkommunalt samarbeid), smittevern og psykisk helsevern
 • Delta i kommunens kriseberedskap
 • Fastlegefunksjon og legevakttjeneste
 • Søker må beregne ansvar for kommunale oppgaver i samarbeid med de andre legene
 • Kommunen har egen kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) ordning med 2 øremerkete senger til dette formålet og fastlegene har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet for pasienter som kommer under KØH kriterier

Søker må:

 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med krav om bestått B2 kurs
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt
 • Evne og vilje til å jobbe selvstendig
 • Politiattest
 • Ha sertifikat.

 

Vi tilbyr:

 • Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd, skadestue og røntgen
 • Tjenestebil på legevakt og annet nødvendig utstyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin eller etterutdanning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • God pensjonsordning i KLP
 • Tilgang til trimrom
 • Mulighet for å leie leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes i ferier og helger
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig

Vi tilbyr i tillegg:

 • 2 Ekstra ferieuker hvert år
 • 4 måneders permisjon med lønn hvert 3 års ansettelse
 • Andre kompensasjonsordninger som 20 % av opptjente trygderefusjoner og attraktiv særavtale angående beredskapsgodtgjøring

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konstituert kommuneoverlege Hilde Vaiva T. Brogaard tlf. 38370307, eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf. 91150245.

Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no

Det skal ikke sendes med vitnemål og attester. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 2. mai 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.