Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er høvene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad, samt vaksenopplæring på Tonstad.

Sirdal musikk- og kulturskule

Frå hausten 2019 er det følgjande ledige stillingar ved SMOK:

  • Undervisning vokal/piano. Ca. 30% av fullt årsverk
  • Undervisning dans (Sinnes) 5,2% av fullt årsverk

 

Me ønskjer at du har faglege kvalifikasjonar og/eller har erfaring med å undervise innan desse felta.  Andre søkarar kan og bli vurdert. Av personlege kvalifikasjonar ønskjer vi at du trivst med å undervise elevar i alle aldrar og er fleksibel. Stillinga er for perioden 15.8.2019 – 31.06.2020 med moglegheit for forlenging.

Lønn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Det tas atterhald om politisk godkjenning av stillingane i formannskapet.

 

Meir informasjon om stilling og om kulturskulen kan ein få ved å kontakte einingsleiar Alf Sveinung Haughom på 41457587 eller mail: eller rektor Kaare Lauridsen  tlf. 91886795 eller mail:

 

Vi ber om elektronisk søknad  via Sirdal kommune si heimeside: www.sirdal.kommune.no

Det skal ikkje sendast med vitnemål og papir, det ber med deg ta med på evt. intervju.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.