Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er høvene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad, samt vaksenopplæring på Tonstad.

ØKONOMISJEF – SIRDAL KOMMUNE

Vår økonomisjef slutter og vi søker derfor hans etterfølger fra 1. januar 2020. Sirdal kommune er en kraftkommune med god økonomi. Vi har et godt tjenestetilbud og satser på næringsutvikling og reiseliv. Kommunen har et stabilt folketall rundt 1850 innbyggere.

 

Forvaltningsmessig er Sirdal knyttet til Agder og Kristiansand/Arendal. Næringsmessig er vi mest knyttet mot Rogaland og Stavanger, ikke minst som reisemål (4400 fritidsboliger). Det gir oss mange utfordringer og muligheter. Økonomisjefen inngår i rådmannens ledergruppe og vil som rådgiver ha gode muligheter for å utvikle organisasjonen. Økonomisjefen leder økonomiavdelingen med 5 ansatte i tillegg til økonomisjef. Sirdal bruker økonomisystem fra Visma Enterprise og har tatt i bruk flere moduler for å forenkle og effektivisere økonomiforvaltningen.

 Økonomisjefen vil ha ansvar for følgende:


 • konomiplan, budsjett og regnskap
 • konomistyring og rapportering
 • Utredninger og planarbeid relatert til økonomi
 • Skatt (samarbeidsavtale med nabokommunen om skatteinnkreving m.m.)
 • Eiendomsskatt
 • Finansforvaltning
 • Intern rådgivning
 • Lønnskjøring
 • Kontakt for innkjøpssamarbeid

 

Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner:

 

 • Relevant økonomiutdannelse på høgskole-/universitetsnivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Kunnskap/erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser
 • Erfaring med kommunale inntekter fra kraftverk og overføringsanlegg

Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. Bedriftshytte og leilighet.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann, Inge H. Stangeland, mobiltelefon: 97999550 eller e-post:

 

Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no.

Det skal ikke sendes vitnemål og attester sammen med søknaden. Det ber vi deg ta med på

eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2019


Kommunen gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om du ber om anonymitet, jf. offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.