Sirdal kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest Agder, med cirka 1840 innbyggere og cirka 4500 hytter.

Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner man et trygt og godt oppvekstmiljø og et rikt kultur- og friluftsliv. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og full barnehagedekning.

Vi søker etter vikar for kommunelege/fastlege

Vi tilbyr gunstige lønnsbetingelser med 20 % refusjon og attraktiv beredskaps-godtgjøring.

Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi. 

Sirdal kommune har ledig vikariat 100% stilling som kommunelege/fastlege
Stillingen er ledig fra 01.12.19 – 30.09.20.

Vi tilbyr gunstige lønnsbetingelser med 20 % refusjon og attraktiv beredskapsgodtgjøring. Dobbel godtgjørelse i ukedagene og tredobbel godtgjørelse i helgene. Grunnlag SFS 2305 punkt 8.3 vakt klasse 1.

Kommunen har 4 faste legestillinger. Kommunen har egen legevakt med 4 delt vaktordning.

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen
 • Tilfredsstiller kompetansekrav i forhold til ny akuttforskrift, viser til § 7. kompetansekrav til lege i vakt mv.

Ansvarsområder:

 • Fastlegefunksjon, legevakttjeneste og andre kommunale legetjenester

Søker må:

 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig. Dokumentasjon på nivå B2
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Politiattest
 • Ha sertifikat

Vi tilbyr:

 • Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø
 • Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue
 • Tjenestebil på legevakt og annet nødvendig utstyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Tilgang til trimrom
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommuneoverlege Dorthe N. Nielsen tlf. 38379130. e-mail:   eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf.  91150245.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no

Det skal ikke sendes med attester og vitnemål, det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 23. oktober 2019

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.