Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er høvene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad, samt vaksenopplæring på Tonstad.

Pedagogisk leder - fast stilling 100%

Barnehagene i Sirdal kommune

 Det er for tiden ledig følgende stilling i Øvre Sirdal barnehage

  • Pedagogisk leder, fast stilling 100% ledig fra 01.11.2019

Stilling som pedagogisk leder har et rekrutteringstillegg på 70.000 kr, samt en ekstra ferieuke (bindingstid 2 år).

 

Vi søker deg som:

  • Vil være med å bidra til gode levende øyeblikk for barn og voksne i barnehagen.
  •  Er tydelig, reflektert og ansvarlig, både overfor barn og voksne
  •  Møter barn og voksne med undring, respekt og anerkjennelse.
  •  Er varm og grensesettende, og møter ungene på en likeverdig, men ikke likestilt måte.
  •  Har pågangsmot og evne til å takle uforutsette situasjoner
  •  Er serviceinnstilt, profesjonell og ansvarlig
  •  Har evne til å være i utvikling og reflektere over egen praksis
  •  Har evne til å jobbe på lag i et team

 

Som pedagogisk leder vektlegger vi gode lederegenskaper.

Som ansatt i Øvre Sirdal barnehage får du jobbe i et godt arbeidsmiljø preget av stor takhøyde, god stemning og arbeidsglede.

Vi er en liten barnehage med små barnegrupper og god bemanningsnorm.

Vi har engasjerte og aktive ansatte som er opptatt av å være til stede og se hvert enkelt barn. Vi er opptatt av å hjelpe ungene til å få kontakt med seg selv, og bli glad i akkurat den de er. Det handler om å bygge selvfølelse. Leken og den frie leken gir vi stor plass til hos oss. Vi har naturen som nærmeste nabo, og den bruker vi flittig.

Vi har stort fokus på de voksne og voksenrollen i barnehagen. Den viktigste ressursen for ungene i barnehagen er de voksne.

Vi er en EQ-barnehage og en Være Sammen barnehage.

Du vil få tilbud om en ettårig deltidsutdannelse i EQ-kompetanse ved EQ-institut

Du vil få veiledning i arbeidet du gjør, og vi ser frem til å få DEG som kollega. Sammen skal vi jobbe for å utvikle barnehagens pedagogiske arbeid til det beste for barna.

Du kan lese mer om barnehagen ved å gå inn på barnehagens hjemmeside, https://www.minbarnehage.no/ovresirdal/

Kommunen er en IA-virksomhet, vi er opptatt av at arbeidstokken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne ellet etnisk bakgrunn.

Den som blir ansatt må legge frem tilfredsstillende politiattest, ikke er eldre enn 3 mnd. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men leveres før tilsetting jmf. Barnehageloven § 20

Du blir ansatt i Sirdal kommune, for tiden i Øvre Sirdal barnehage.

Lønn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Sirdal kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med styrer, Wenche Svanes tlf. 992 51 313
Vi ber om elektronisk søknad.

Søknadsfrist: 24. november 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.