Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er høvene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad, samt vaksenopplæring på Tonstad.

Diftsleder - Vann og avløp

Sirdal kommune har ledig stilling som driftsleder for vann og avløp i Sirdal kommune.

Vi drifter to moderne kloakkrenseanlegg, flere store vannverk og en rekke overføringsledninger med pumpestasjoner. Vi har et moderne driftskontrollsystem.
Kommunen er i sterk utvikling og det er mange spennende utfordringer i vente.

Arbeidsoppgaver:
Planlegge og koordinere vedlikehold av kommunens VA anlegg
Salg av driftstjenester
Ansvar for gjennomføring av mindre VA prosjekt
Årsrapportering
Kundekontakt og bruk av kommunens digitale kartverk og økonomisystem
Daglig oppfølging av enhetens HMS og kvalitetssikringssystem
Bestiller og attesteringsansvar
Stillingen vil innebære personalansvar

Kvalifikasjoner:
Ingeniørutdanning innen relevant fagretning. Annen tilsvarende utdanning kan vurderes
God praktisk innsikt innen kommunaltekniske fagområder og betydelig erfaring fra ledelse innen relevante områder
Inngående kjennskap til, og forståelse av ledningsnett, pumpestasjoner og renseanleggs virkemåte
Kjennskap til bruk av driftskontrollanlegg og digitalt kartverk
Relevant lederansvar og referanser innen dette vil vektlegges
ADK-1 sertifikat er ønskelig, eventuelt må dette tas etter ansettelse
Førerkort klasse B E

Personlige egenskaper
Gode lederegenskaper og evne til å ta ansvar og planlegge kort og langsiktig drift
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
Beslutningsdyktig og handlingsorientert, fleksibel og engasjert
Ordenssans og må være opptatt av renhold og hygiene
Ønskelig at den som ansettes bor i Sirdal eller i rimelig nærhet for å enklere kunne stille opp ved uforutsette hendelser

Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Nødvendig opplæring vil bli gitt og gode muligheter til faglig utvikling
Gode velferds og pensjonsordninger

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende avtaler, lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder for VVA, Frank Haughom, tlf. 38379052/97678364 eller e-post: frank.haughom@sirdal.kommune.no

Vi ber om elektronisk søknad: Søk her.

Det skal ikke sendes med vitnemål og attester med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 30. september 2020