Sirdal kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og barnehage.

Helseenheten i Sirdal kommune består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse og rus og bo- og avlastningstjenester i tillegg tjenestene fysioterapi og ergoterapi.

Avdelingsleder Bo- og avlastningstjenesten

Vernepleier fast 100 % stilling m/ rekrutteringstilskudd.

Bo – og avlastningstjenesten innbefatter både Litlemohagen Bofellesskap og avlastningstjenester både i hjem og avlastningsbolig. Stillingen vil dermed inneha, varierte og spennende oppgaver.

 • Stillingen er ledig fra 01.12.20
 • Rekrutteringstilskudd på kr 70 000 med 2-års bindingstid
 • Enhetsleder helse er nærmeste leder
 • Turnusstilling med arbeid både kveld og helg
 • Avsatt administrasjonstid – tid pr. uke ikke avklart pr. nå.

Ansvarsområder:

 • Deltar i enhetens ledergruppe
 • Leder ansvar i avdelingen
 • Faglig ansvar og videreutvikling av bo- og avlastningstjenestene
 • Miljøterapi til personer med ulike funksjonshemminger
 • Personalansvar
 • Turnusansvar
 • Økonomi i samarbeid med enhetsleder

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig, dokumentasjon på nivå B2
 • Erfaringer innen ledelse er ønskelig
 • Gode datakunnskaper. Ønskelig med kjennskap til Profil
 • Førerkort
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Godkjent politiattest

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å utforme og utvikle egen arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Mulighet for kompetanseheving
 • Tilgang til nytt og moderne trimrom
 • Mulighet for å leie leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes i ferier og helger
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig 

Dersom det ikke er vernepleier som søker kan sykepleier ansettes.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Dersom du ønsker mer informasjon ta kontakt med enhetsleder Ruth Lillian Hompland rlh@sirdal.kommune.no tlf. 91150245 , eller avdelingsleder Kirsten K. Nedland, kirsten.nedland@sirdal.kommune.no tlf. 48187893

 

Søknad på stillingene sendes elektronisk via kommunens hjemmeside:

www.sirdal.kommune.no

Det skal ikke sendes vitnemål og attester med søknaden. Det ber vi deg ta med på ev. intervju.

 

Søknadsfrist: 29. oktober 2020