E.A. Smith AS

E.A. Smith AS (EAS) er en av landets ledende aktører innen salg av byggevarer, trelast, stål og armering igjennom Bygger’n-kjeden, Smith Stål, LSE og HIBA HUS. EAS ble etablert i Trondheim i 1869, og har i dag vokst til 60 lokasjoner i hele Norge. EAS drives av over 700 dyktige og engasjerte medarbeidere som omsetter for om lag 3,1 milliarder

Hovedkontoret i E.A. Smith AS ivaretar konsernets fellesfunksjoner innenfor regnskap, økonomi, lønn, finans, IT, administrasjon, personal, drift, kategori, marked, eiendom og jus. Vi er ca. 50 ansatte og har kontorlokaler på Heimdal.

Regnskapssjef

 

Til vårt hovedkontor i Trondheim søker vi etter regnskapssjef som ønsker å bidra til å utvikle regnskapsområdet gjennom faglig tyngde, forbedring av regnskapsprosesser og interesse for digitalisering.

 

Du blir en del av et økonomimiljø som har et sterkt forhold til kvalitet og rettidighet i leveransen. Du ser nytten av prosessforbedring og digitalisering for å styrke kvaliteten i leveransen ytterligere. Vi søker en regnskapssjef som evner å se sammenhenger mellom det overordnede og detaljene. Vår regnskapssjef vil ha hovedansvar for konsernregnskap, prosessutvikling innenfor regnskapsområdet, regnskapsavslutninger samt faglig støtte innenfor regnskap, avgift og skatt. Du vil få muligheten til å samhandle med kompetente kollegaer i flere avdelinger ved vårt hovedkontor i tillegg til de operative enheter i selskapet.

 

 • Arbeidsoppgaver
  • Konsernregnskap og konsolidering
  • Fagansvar for regnskapsområdet
  • Planlegge og gjennomføre måneds- og årsavslutninger inklusive dialog med revisor
  • Aktiv deltagelse i regnskapsmessig behandling og implementering av oppkjøpte enheter.
  • Yte regnskapsmessig bistand og faglig støtte til operative enheter
  • Utvikle, vedlikeholde og implementere relevante rutiner innen regnskaps- og avgiftsområdet.
  • Utarbeide avviksanalyser for å bedre kvaliteten i regnskapsleveransen ytterligere
  • Prosessutvikling og digitaliseringsprosjekter
  • Prosjektdeltagelse

 

 • Ønskede Kvalifikasjoner
  • Høyere økonomisk utdannelse, relevant utdannelse innen regnskap/revisjon på Bachelor- eller Masternivå.
  • Erfaring fra revisjon eller tilsvarende funksjon.
  • Meget god regnskaps- og tallforståelse, analyseerfaring.
  • Høy digital kompetanse og systemforståelse
  • Evne til å se sammenhenger mellom regnskap og forretningsprosess
  • God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
  • Høy Excel kompetanse

 

 • Egenskaper
  • Strukturert og analytisk
  • Høy arbeidskapasitet
  • Selvstendig og ansvarlig
  • Høy gjennomføringskapasitet - målbevisst og initiativrik
  • Løsningsorientert
  • Interesse og engasjement for både fag og system
  • Trives i brytningen mellom regnskap, økonomi og teknologi

 

Vi tilbyr spennende faglige muligheter, personlige utfordringer og konkurransedyktige betingelser i en kompleks virksomhet. Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor som er lokalisert på Heggstadmoen på Heimdal.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt Økonomisjef Arve Gagnaas , mobil 95258313. Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes til jobb@smith.no så snart som mulig og senest innen29.11.20