Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard. Vi driver verdens nordligste gruveselskap som bl.a leverer kull til ulike typer industriproduksjon samt kull til kraftverket i Longyearbyen.  Vi er Longyearbyen største boligaktør og driver aktiv eiendomsforvaltning gjennom dette. Som grunneiendomsforvalter for staten bidrar vi til utvikling av Longyearbyen med tildeling av festeavtaler og planutvikling for både boliger og næringsvirksomhet. Gjennom datterselskapene Gruve 3 og JV Svea Svalbard legger vi til rette for utvikling av reiselivsvirksomheten i Longyearbyen gjennom å tilby besøkende til Longyearbyen et større utbud av aktiviteter. Aktiviteten i Svea bidrar også med tilrettelegging for forskning og undervisning. Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør i Arktis og ser stadig på nye utviklingsmuligheter.

Del-prosjektleder salg av gruveutstyr

Vi ser etter en trygg og erfaren del-prosjektleder med kompetanse innen prosjektledelse. Hovedoppgaven vil være gjennomføring av salg av gruveutstyr og maskiner. Stillingen vil ha en varighet på ca 2 år. 

Prosjektet er et meget krevende avslutningsprosjekt av et komplett gruvesamfunn i Arktis. Dette medfører krav til løsninger som ikke er gjennomført tidligere og prosjektets lokalisering medfører logistikk utfordringer som må løses. 
Som del-prosjektleder vil du få muligheten til å være en del av et team av kompetente medarbeidere og arbeide med et miljøprosjekt som gir faglige og tekniske utfordringer. Et avslutningsprosjekt uten sidestykke i Norsk historie. 

Stillingens hovedarbeidssted er i Svea.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere hvilket gruveutstyr som kan selges og hvilket utstyr som kan benyttes videre i Gruve 7 i Longyearbyen
 • Utarbeide salgsmateriell med dokumentasjon for utstyret. Dette inkluderer salgspresentasjon, brukerhåndbøker og spesifikasjoner
 • Motta og evaluere tilbud for salg av utstyr
 • Fremdriftskontroll, risikovurdering og økonomistyring
 • Kontraktstyring og kommersiell håndtering
 • Å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Koordinere med kjøpere av utstyret slik at fjerning og transport av utstyret koordineres med driftorganisasjonen i Svea og gruve samt med avslutningsprosjektet
 • Sikre betaling av utstyret fra kunder og leverandører

Kvalifikasjoner

 • Aktuell kandidat bør ha kjennskap til gruvemaskiner og ha teknisk innsikt
 • Ingeniørutdannelse er en fordel, men relevant yrkespraksis vil kunne erstatte formell utdannelse
 • Erfaring fra salg og markedsføring samt kommersiell erfaring fra kontraktsarbeid er en fordel
 • Relevant arbeidserfaring fra gruveindustri med vedlikehold av gruvemaskiner
 • Markedsføring og salg av gruvemaskiner og utstyr
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kommersiell forståelse
 • Gode analytiske evner
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsretning

 • Bergverk
 • Administrasjon og ledelse
 • Salg / Markedsføring

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Etterrettelig, tydelig og ansvarsbevisst
 • Engasjert, fleksibel og samarbeidsvillig, med godt humør og stor arbeidskapasitet
 • Pådriver for å øke trivsel, motivasjon og effektivitet

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø i Svea og Longyearbyen
 • Samarbeid med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag med deg
 • Tett samarbeid med offentlige miljøetater
 • Gode arbeidsforhold og uformell atmosfære
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dekning av flytte- og reisekostnader
 • Botilbud etter avtale

Kontakt info

Raymond Johansen, Prosjektleder, (+47) 981 38 988

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.