Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper. Bygger på en evangelisk-luthersk basis, og er økumenisk orientert.

Søndagsskolekonsulent i Karmsund – Sunnhordland

Kort om stillingen:

 • 70 -100 % fast stilling.
 • Arbeidssted i Karmsund og Sunnhordland krets
 • Stillingen har en del reisevirksomhet og noe kvelds og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen har pr. i dag kontor i Haugesund
 • Tiltredelse 1. september 2019 eller etter avtale.               

Som ansatt får du hovedansvar for:

 • Inspirasjon, opplæring og ivaretakelse av søndagsskoleledere.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederoppfølging
 • Rekruttere og videreutvikle arbeidet i forbindelse med kretsens søndagsskoler og barnegrupper.
 • Gi opplæring i vårt programmateriell, Sprell Levende og Barnas.
 • Arrangere ledersamlinger for både voksne og unge ledere
 • Kontakt med samarbeidspartnere
 • Delta i prosjekter og andre arbeidsoppgaver sentralt og regionalt i Søndagsskolen Norge
 • Administrasjon av kretsen inkl. oppfølging av medlemssystemet, sosiale medier og lignende.

Vi søker en person med:

 • God formidlingsevne til voksne og barn
 • Entusiasme, kreativitet og innsatsvilje
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddighet i forhold til organisering og samarbeid
 • Serviceinnstilt
 • Engasjement for Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna

Vi søker etter personer med pedagogisk kompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan veie opp for manglende utdannelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver med stor variasjon og fleksibilitet
 • Samarbeid med kretsstyret og andre frivillige medarbeidere
 • Teamsamarbeid med andre søndagsskolekonsulenter over hele landet
 • Kurs og samlinger for alle ansatte i Søndagsskolen Norge
 • Lønn etter gjeldende tariff, samt ansattetilbud via KNIF.

- Søkere må kunne gi opplysninger om sitt forhold til Søndagsskolen Norges formål og basis. Retningslinjer finnes på sondagsskolen.no/om-oss

- Søkere må kunne fremvise politiattest uten merknader ved ansettelsen

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.