Søndagsskolen Norge

Søndagsskolekonsulent i Søndagsskolen Norge, Trøndelag krets, i 60% stilling

Kort om stillingen:

 • 60 % fast stilling.
 • Arbeidssted i Trøndelag krets
 • Stillingen har en del reisevirksomhet og noe kvelds og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen har pr. i dag kontor i Levanger
 • Det vil være mulig å kombinere stillingen med andre stillinger i Søndagsskolen Norge, inntil totalt 100% stilling.
 • Tiltredelse etter avtale.               

Som ansatt får du hovedansvar for:

 • Inspirasjon, opplæring og ivaretakelse av søndagsskoleledere.

Arbeidsoppgaver:

 • Lederoppfølging
 • Rekruttere og videreutvikle arbeidet i forbindelse med kretsens søndagsskoler og barnegrupper.
 • Gi opplæring i vårt programmateriell, Sprell Levende og Barnas.
 • Arrangere ledersamlinger for både voksne og unge ledere
 • Kontakt med samarbeidspartnere
 • Delta i prosjekter og andre arbeidsoppgaver sentralt og regionalt i Søndagsskolen Norge
 • Administrasjon av kretsen inkl. oppfølging av medlemssystemet, sosiale medier og lignende.

Vi søker en person med:

 • God formidlingsevne til voksne og barn
 • Entusiasme, kreativitet og innsatsvilje
 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddighet i forhold til organisering og samarbeid
 • Serviceinnstilt
 • Engasjement for Søndagsskolen Norges visjon Jesus til barna

Vi søker etter en person med pedagogisk kompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan veie opp for manglende utdannelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver med stor variasjon og fleksibilitet
 • Samarbeid med kretsstyret og andre frivillige medarbeidere
 • Teamsamarbeid med andre søndagsskolekonsulenter over hele landet
 • Kurs og samlinger for alle ansatte i Søndagsskolen Norge
 • Lønn etter gjeldende tariff, samt ansattetilbud via KNIF.

Søkere må kunne gi opplysninger om sitt forhold til Søndagsskolen Norges formål og basis. Retningslinjer finnes på sondagsskolen.no/om-oss

Søkere må kunne fremvise politiattest uten merknader ved ansettelsen.

 

Søknadsfrist: 22. september

For mer info om stillingen, ta kontakt med assisterende generalsekretær Agnes Skagemo,

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.