Stord Process AS

Stord Process AS et firma som selger og produserer utstyr for fisk og kjøtt-benmels industrien over hele verden. Firmaet har god økonomi og AAA kredittverdighet. Våre prosesslinjer består av utstyr for mekanisk og termisk av vanning. Produksjonen skjer hos erfarne underleverandører og bedriften har ikke eget produksjons verksted. Vi har trivelige kontorer på Nyborg i Åsane og de nyansatte vil inngå i en gruppe med positive og samarbeidsorientere kollegaer hvor trivselseffekten er svært viktig. Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver for alle stillingene.

Vi søker tre nye medarbeidere

Hva kan du tilføre og tilby din nye bedrift?

Vi søker og vurderer følgende stillinger besatt:

Daglig leder

Daglig leder til å overta fra nåværende leder som gradvis vil trappe ned, men sikre en god og forsvarlig opplæringsperiode og videreføring av virksomheten. Daglig leder vil også være ansvarlig for budsjettering, marked og salg. Regnskap, moms, lønn etc håndteres av eget utenforstående regnskapsfirma. Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, spesielt i engelsk, men også tysk er ønskelig. Personen vi søker må være resultatorientert og ha gode menneskelige kvaliteter i sin funksjon til å lede firmaet, samt kunne fremstå som tillitsvekkende og seriøs mot kunder og leverandører.
Merk søknaden «Daglig leder»

 

Prosjektingeniør

Vi ønsker å forsterke vår design- og prosjekteringsgruppe med en nye medarbeider. Personen vi søker må kunne beherske og ha noe erfaring med bruk av Solid Works 3D program eller tilsvarende, samt Autocad generelt. Bakgrunn fra elektro og programmering vil også være en fordel. Selvstendig arbeid og teamwork vil være nødvendig. Oppfølging av produksjon og leveranser i inn- og spesielt utland er en viktig del av oppgavene. Montasjeledelse og igangkjøring av maskiner og anlegg må påregnes. Engelsk skriftlig og muntlig er nødvendig å beherske, men også tysk vil være en fordel.
Merk søknaden «Prosjektingeniør»

 

Ingeniør / Tekniker

Vi søker en allsidig person for håndtering og innkjøp av komponenter i forbindelse med salg av reservedeler. Også utarbeidelse av instruksjonsmanualer og annet arbeid som prosjektteamet holder på med må påregnes. Litt reising og oppfølging. Kontakt og ansvar for skipning er en del av stillingen. Engelsk skriftlig og muntlig er nødvendig å beherske.
Merk søknaden « Ingeniør/Tekniker»

Send i første omgang en forenklet søknad med utdannelse og arbeidserfaring.

Besøk oss på: www.stord-as.com

E-mail for søknad: application@stord-as.com

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.