Store Norske

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard. Vi driver verdens nordligste gruveselskap som bl.a leverer kull til ulike typer industriproduksjon samt kull til kraftverket i Longyearbyen.  Vi er Longyearbyen største boligaktør og driver aktiv eiendomsforvaltning gjennom dette. Som grunneiendomsforvalter for staten bidrar vi til utvikling av Longyearbyen med tildeling av festeavtaler og planutvikling for både boliger og næringsvirksomhet. Gjennom datterselskapene Gruve 3 og JV Svea Svalbard legger vi til rette for utvikling av reiselivsvirksomheten i Longyearbyen gjennom å tilby besøkende til Longyearbyen et større utbud av aktiviteter. Aktiviteten i Svea bidrar også med tilrettelegging for forskning og undervisning. Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør i Arktis og ser stadig på nye utviklingsmuligheter.

Beredskapsassistent (brann/redning og flyplasstjeneste) - Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS

Svea ligger ca 50 kilometer fra Longyearbyen, og transport mellom Svea og Longyearbyen foregår med fly. Brann / redning består av 4 ansatte som går i en turnus på 7/7 eller 14/14. Disse ivaretar døgnkontinuerlig hms / sykestue / brannberedskap i Svea samfunnet samt all plasstjeneste for flyplassen. 

Ser du etter en spennende jobb med mange varierte arbeidsoppgaver, er dette stillingen for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av Svea Flyplass i henhold til lokalt og nasjonalt regelverk
 • Være utrykningspersonell ved brann og ulykker i Svea samfunn samt og lede andre innsatsstyrker når det er naturlig
 • Gjennomføre øvelser med Gruveredningskorpset i henhold til planer
 • Gjennomføre øvelser med Industrivernet i henhold til planer
 • Betjene sykestua ved sykdom, uhell og ulykker
 • Utføre årlig kontroll på beredskapsutstyr og slukkeutstyr, samt dokumentere dette
 • Vedlikehold Draeger RD utstyr
 • Handling av fly inklusive innsjekk laste/lossepapirer
 • Gi bistand hvor liv, helse, miljø eller store økonomiske verdier står på spill
 • Være en del av vedlikeholdsbemanning i Svea i henhold til oppsatte planer
 • Andre arbeidsoppgaver i Svea etter behov

Kvalifikasjoner

 • Grunnkurs i brann eller dokumentert lang erfaring som brannmann
 • Fortrinnsvis erfaring/kurs inne brann/redning iht. BSL Avinor
 • Røykdykkerutdanning / -erfaring
 • Utrykningsleder kurs / erfaring
 • Førerkort klasse C
 • Ønskelig med utrykningsførerbevis
 • Kompetansebevis klasse M4. Ønskelig med M2 og M3.
 • Erfaring med banevedlikehold vinter
 • Godkjent legeattest iht. gjeldende krav
 • Det er ønskelig med utvidet kurs og erfaring innen førstehjelp
 • Det er ønskelig med fagbrev innen teknisk byggfag/transport/anlegg
 • Erfaring fra akuttberedskap, gode datakunnskaper, norskkunnskaper skriftlig og muntlig samt noen engelsk kunnskaper er nødvendig
 • Grønt kort for vedlikehold/kontroll håndslukkerutstyr
 • Må ha godkjent bestått fysisk test iht. RD veiledning. Testen gjennomføres årlig.

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, motivert og løsningsorientert
 • Strukturert og målrettet
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ærlig og lojal

Vi tilbyr

 • Selskapet sørger for kost og innkvartering i Svea uten ekstra omkostninger
 • Bolig/hybel i Longyearbyen etter avtale
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår

Kontakt: 

Flyplassjef/ Beredskapsleder, Remi Pedersen, (+47) 932 31 772

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.