Store Norske

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er morselskapet i Store Norske-konsernet og har som formål å utvikle eiendommene og rettighetene konsernet eier og forvalter på Svalbard. Dette er bl.a. store grunneiendommer og en betydelig bolig- og næringsbyggmasse. SNSK forvalter herunder grunneiendommen i Longyearbyen, og hovedoppgaven er å legge til rette for bolig- og næringsutvikling

Eiendomsforvalter - Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Ønsker du en spennende jobb i skjæringspunktet mellom samfunnsutvikling, forretningsdrift og strategiske hensyn? –Og det endatil i unike Longyearbyen, på Norges arktiske juvel – Svalbard? 
Da har du en sjelden mulighet: SNSK har ledig engasjement som eiendomsforvalter i ett år, i forbindelse med flere større pågående eiendomsforvaltnings- og utviklingsoppgaver. Forlengelse av engasjementet kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og utleie grunneiendom
 • Delta i plan- og reguleringsprosjekter
 • Saksbehandling ifm. grense- og fradelingssaker, tinglysning og grunnbok
 • Saksbehandling ovenfor og kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet iht. forvaltningsavtale for statlig grunneiendom på Svalbard
 • Inngå og forvalte leieavtaler for bruk av grunn
 • Utarbeide innspill i høringsuttalelser til reguleringsplaner, byggsøknader m.m.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og god erfaring innen eiendomsforvaltning
 • God erfaring fra reguleringsprosesser og plan- og bygningsloven
 • Prosjektledererfaring innen eiendom
 • Økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Erfaring med dataprogrammer innen kart, saksbehandling og forvaltning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort for personbil
 • Gode engelskkunnskaper

Utdanningsretning

 • Eiendomsforvaltning/utvikling

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å sørge for framdrift og resultater - både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er kreativ, initiativrik og en pådriver
 • Du er omgjengelig og bevisst på gode relasjoner
 • Du er nøyaktig og systematisk i oppfølging av prosjekter og samarbeidspartnere
 • Du er interessert i god samfunnsutvikling og analytisk mtp. grunnleggende hensyn

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser og personalordninger
 • Dekning av reise- og flyttekostnader
 • Subsidiert tjenestebolig i Longyearbyen etter avtale
 • Arbeidstid er dagtid, mandag til fredag

Kontakt: 

Eiendoms- og forvaltningssjef, Sveinung Lystrup Thesen, (+47) 414 14 589
Eiendomsforvalter, Thomas Neuhold, (+47) 990 04 108

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.