Store Norske

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard. Vi driver verdens nordligste gruveselskap som blant annet leverer kull til ulike typer industriproduksjon samt kull til kraftverket i Longyearbyen. Vi er Longyearbyens største boligaktør og driver aktiv eiendomsforvaltning gjennom dette. Som grunneiendomsforvalter for staten bidrar vil til utvikling av Longyearbyen med tildeling av festeavtaler og planutvikling for både boliger og næringsvirksomhet. Gjennom datterselskapene Gruve 3 og JV Svea Svalbard legger vi til rette for utvikling av reiselivsvirksomheten i Longyearbyen gjennom å tilby besøkende til Longyearbyen et større utbud av aktiviteter. Aktiviteten i Svea bidrar også med tilrettelegging for forskning og undervisning. Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør i Arktis og ser på stadig nye utviklingsmuligheter. 

Laboratoriemedarbeider

Vi søker en medarbeider for drift av vårt analyselaboratorium i tillegg diverse andre oppgaver som er tilknyttet driften av Store Norskes gruveavdeling. Stillingen vil inngå i teamet som til sammen utfyller avdelingens administrative oppgaver. Oppgavene som kommer i tillegg til laboratoriedriften, vil til en viss grad kunne tilpasses kandidatens kompetanse og avdelingens behov. Sentralt i avdelingens oppgaver står Store Norskes fokus på HMS, systematisering og kontinuerlig forbedringsarbeid.
Arbeidstiden er på 37,5 timer per uke.
 
Arbeidsoppgaver
 • Daglig drift av laboratoriet, inkl. renhold, kalibrering og vedlikehold av instrumenter
 • Mottak, registrering, preparering og analysering av prøver fra kullproduksjon og kullsalg
 • Analysere, dokumentere og rapportere kullkvalitet, steinstøvprøver, etc.
 • Bidra med kunnskap for å forbedre produksjonsprosessen
 • Bidra i arbeidet med kvalitetssikring og oppdatering av egen fagkunnskap
 • Med bakgrunn i sin kompetanse bidra til andre oppgaver i avdelingen, eks. lagerhold, innkjøp, service av sikkerhets- og beredskapsutstyr, div. administrative oppgaver etc. 
 • Forberede anløp av båter for lasting av kull 
 • Kontakt med leverandører 
 
Kvalifikasjoner
 • Teknisk fagskole. Lang og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med Leco-instrumenter og håndtering av gass vil vektlegges 
 • God kunnskap om bruk av grunnleggende dataverktøy
 • Praktisk erfaring fra industri og systematisk forbedringsarbeid er en fordel 
 • Kunnskap om drift av lager og lagerstyring vil bli vektlagt 
 • Erfaring fra innkjøp, maskinkjøring eller annet som kan være relevant for avdelingen er en fordel (Eks. førerkort kl. B, M4, truckførersertifikat etc
 
Personlige egenskaper
 • Høy HMS-bevissthet
 • Være selvstendig, resultatorientert, nøyaktig og handlekraftig
 • Trives i høyt tempo, ha ordenssans og evne til å prioritere oppgaver
 • Gode samarbeidsegenskaper og like å arbeide i tverrfaglig team 
 • Positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet
 
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dekning av reise-/flyttekostnader
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Botilbud i Longyearbyen etter avtale
 
 
Gruvesjef, Per Nilssen, tlf.  477 56 302

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.