Store Norske

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over 100 år. Store Norske har virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv. Selskapet er 100 % eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.  Se mer informasjon på www.snsk.no.

Investeringsanalytiker

Om stillingen

Store Norske på Svalbard utvikler et nytt energiselskap som skal bidra til å akselerere energiomstillingen fra fossil til fornybar energi i Arktis. Over 1500 off-grid-samfunn og ‑stasjoner i Arktis har i dag energiforsyning som i hovedsak er basert på fossile energikilder.

Store Norske har over 100 års erfaring med energiforsyning og industriell aktivitet i krevende klimatiske forhold på Svalbard knyttet til kullgruvevirksomheten. Gjennom prosjekter for energiomstilling på Svalbard videreutvikler vi denne kompetansen og skal fremover bidra til det «grønne skiftet» ved å bygge, eie og drifte fornybare energianlegg på noen av klodens mest utfordrende lokasjoner.

Fornybar energi er en viktig strategisk satsing i omstillingen av Store Norske. Satsingen er organisert i datterselskapet Store Norske Energi som er i gang med bygging av pilotanlegg, fullskala solenergianlegg og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter både innen energiproduksjon, energilagring og energieffektivisering. Selskapet samarbeider tett med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for å utvikle et sterkt kompetansemiljø i Longyearbyen knyttet til Arktisk fornybar energiforsyning. Se mer informasjon om Store Norske på www.snsk.no.

Vi ønsker å øke tempoet på utviklingen av selskapet og søker å styrke laget med en allsidig og fremoverlent investeringsanalytiker.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å bidra med research og analyser inn mot selskapets strategi-, forretningsutviklings- og investeringsaktiviteter.

Den rette kandidaten har en grunnleggende fagkunnskap og erfaring med økonomiske og finansielle analyser og jobber effektivt i analyseverktøy som Microsoft Excel.

Arbeidssted vil være Longyearbyen. Noe reiseaktivitet kan forekomme.


Kvalifikasjoner

  • Bachelor eller master innen relevante fagretninger som økonomi- og ingeniørstudier.
  • Minimum tre års arbeidserfaring med analytiske oppgaver.
  • Jobberfaring med selskapsfinans, ledelsesrådgivning, investeringsmiljø eller lignende vil være en fordel.
  • Flytende skriftlig og muntlig i norsk og engelsk.


Personlige egenskaper

Vi ser etter personer som er forretningsorientert, analytisk, har høy faglig integritet og som motiveres av krevende utfordringer. Du må kunne jobbe godt i team, være løsningsorientert og bidra til et positivt samarbeidsklima. Samtidig kan du arbeide selvstendig uten tett oppfølging og ta ansvar for egen utvikling. Med god arbeidsetikk, entreprenørånd og evnen til å finne gode løsninger med begrensede ressurser vil du være en god match med resten av teamet.


Vi tilbyr

  • Muligheten til å jobbe i et fremoverlent team med utfordrende problemstillinger knyttet til utviklingen av et nytt energiselskap rettet mot isolerte samfunn i Arktis
  • Variert arbeidshverdag med en viktig rolle i det grønne skiftet i Arktis og omstillingen av et historisk selskap på Svalbard
  • Muligheten til å bo på eksotiske Svalbard
  • Konkurransedyktige betingelser inkl. bl.a. subsidiert bolig i Longyearbyen og dekking av flyttekostnader