Store Norske

Store Norske-konsernet er hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Eiendomsforvaltning et viktig, separat forretningsområde ved siden av gruvedrift, logistikk og forretningsutvikling. Selskapet er Longyearbyens største boligeiendomsaktør og forvalter også betydelige grunneiendommer.

Jobber fra Store Norske

Teknisk rådgiver fornybar energi
Norge/ Svalbard
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Industri / Produksjon
Utløpsdato: 6 des 2020