Store Norske

Store Norske-konsernet er hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Eiendomsforvaltning et viktig, separat forretningsområde ved siden av gruvedrift, logistikk og forretningsutvikling. Selskapet er Longyearbyens største boligeiendomsaktør og forvalter også betydelige grunneiendommer.