Store Norske

Store Norske-konsernet er hjørnesteinsbedriften på Svalbard. Eiendomsforvaltning et viktig, separat forretningsområde ved siden av gruvedrift, logistikk og forretningsutvikling. Selskapet er Longyearbyens største boligeiendomsaktør og forvalter også betydelige grunneiendommer.

Jobber fra Store Norske