Store Norske Næringsbygg As

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Store Norske har virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi, kulturminner og reiseliv, og er ansvarlig for gjennomføring av Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell. Selskapet er 100 % eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Se mer informasjon på www.snsk.no.

Ingeniør vedlikeholdsplanlegging og energiomstilling eiendom

Ønsker du en spennende og utfordrende eiendomsjobb på eksotiske Svalbard? Nå har du muligheten i Store Norske, som er en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen, med en stor og variert eiendomsportefølje. 

Vi har de siste årene utvidet eiendomsvirksomheten vår betraktelig, ved kjøp av hoteller, næringsbygg og ytterligere boliger. Fra før eier vi et stort antall boliger, ei godskai, besøksgruva Gruve 3 og Isfjord Radio, som både er et eksklusivt hotell og et telekommunikasjonsanlegg. Sammen med både pågående og planlagte større nybyggprosjekter utgjør dette en svært variert og spennende eiendomsmasse, som også er en viktig del av norsk tilstedeværelse på Svalbard.  

Vi rekrutterer nå til stilling som prosjektleder og vedlikeholdsplanlegger for eiendommene våre. I stillingen vil du være en sentral fagressurs innen oppfølging av teknisk tilstand og planlegging av vedlikehold og oppgraderinger av eiendomsmassen. Videre vil du planlegge og koordinere eiendomsprosjekter som gjennomføres, i første rekke via prosjekt-/byggeledere i Store Norskes egen prosjektavdeling. ENØK-tiltak, energiomstilling og klimatilpasning er viktige satsninger vi er i gang med, og vil være sentralt i denne stillingen.  

Vi søker deg som har solid erfaring med prosjektstyring og god teknisk kompetanse innen bygg og eiendom – gjerne også om ENØK og eiendomsrelatert energiinfrastruktur.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for tilstandsanalyse og vedlikeholdsplanlegging 
 • Utarbeide og vedlikeholde standarder for eiendomsmassen og sikre at disse etterleves 
 • Igangsette og følge opp prosjekter i henhold til vedlikeholdsplaner og budsjett 
 • Arbeide med energiomstilling, ENØK-tiltak og klimatilpasning av eiendomsporteføljen 
 • Koordinering av tiltak/jobber som gjennomføres internt i eiendomsvirksomheten  
 • Teknisk samarbeid med andre sentrale eiendomsaktører på Svalbard 
 • Videreutvikling av kvalitetssystem (ISO9001, som er under implementering) innenfor ansvarsområdet, særlig system og styrende dokumenter for at overordnet teknisk standard og vedlikehold er i henhold til regelverk og interne krav


Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning: ingeniør på bachelor- eller masternivå eventuelt teknisk fagskole  
 • Erfaring med prosjektstyring og vedlikeholdsplanlegging 
 • Helhetlig bygg- og bygningsteknisk forståelse  
 • Erfaring/kunnskaper innen energiomstilling og ENØK  
 • Erfaring med FDV-program (Store Norske bruker Famac fra FDV-huset) 
 • Erfaring med bruk og videreutvikling av kvalitetssystem 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, vårt arbeidsspråk er norsk 
 • Førerkort for personbil 


Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og gjennomføringsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Omgjengelig og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dekning av reise- og flyttekostnader
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Botilbud i Longyearbyen etter avtale