Store Norske Næringsbygg As

Store Norske er et konsern med en over 100 år lang historie på Svalbard. Konsernet har ulike forretningsområder og skal framover satse på eiendom, energi og logistikk.

Vi har de siste årene utvidet eiendomsvirksomheten vår betraktelig, ved kjøp av hoteller, næringsbygg og ytterligere boliger. Fra før eier vi et stort antall boliger, ei godskai, besøksgruva Gruve 3 og reiselivs- og telekommunikasjonsanlegget Isfjord Radio. Vi har et stort, pågående byggeprosjekt med ny campus for Svalbard folkehøgskole, og vi har flere nybyggprosjekter både innen bolig- og næringseiendom på trappene. Til sammen utgjør dette en svært variert og spennende eiendomsmasse og prosjektportefølje, som også er en viktig del av norsk tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard.

Driftstekniker eiendom

Store Norske har de siste årene utvidet eiendomsvirksomheten vår betraktelig, ved kjøp av hoteller, næringsbygg og ytterligere boliger. Fra før eier vi et stort antall boliger, ei godskai, besøksgruva Gruve 3 og reiselivs- og telekommunikasjonsanlegget Isfjord Radio. Vi har et stort, pågående byggeprosjekt med ny campus for Svalbard folkehøgskole, og vi har flere nybyggprosjekter både innen bolig- og næringseiendom på trappene. Til sammen utgjør dette en svært variert og spennende eiendomsmasse og prosjektportefølje, som også er en viktig del av norsk tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard. Energiomstilling og klimasikring er sentralt i alt arbeid med eiendommene.

Vi søker en dyktig driftstekniker til en spennende jobb med drift av vår varierte bygningsmasse.


Arbeidsoppgaver

 • Tekniske driftsoppgaver på Store Norskes eiendomsmasse: boliger og næringsbygg
 • Oppfølging av eksterne håndverkere/entreprenører/leverandører (reparasjoner, vedlikeholdsprosjekter, bestillinger med mer)
 • Kontakt med leietakere og beboere i forbindelse med utføring av oppdrag
 • Følge opp HMS- og forbedringstiltak, herunder riktig bruk av verneutstyr, sikker-jobb-analyse, bruk av styringssystem for HMS og forbedring
 • Bistå med å registrere og oppdatere tilstandsvurderinger av Store Norskes eiendomsmasse
 • Energioptimalisering av tekniske anlegg gjennom god teknisk drift av byggene og bruk av SD-anlegg
 • Gjennomføre kontroller, rapportere avvik, iverksette tiltak og lukke avvik innenfor ansvarsområdet
 • Bidra til å sørge for at eiendomsdriften i Store Norske utføres kostnadseffektivt, med høy faglig standard


Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller fagbrev som håndverker (rørlegger, snekker/tømrer, elektriker, maler), men relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • Solid erfaring med forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom
 • God bygningsteknisk forståelse
 • Praktiske ferdigheter er viktig med tanke på reparasjoner og vedlikehold
 • Kunnskaper i bruk av MS Office-programmer (Excel, Word med mer)
 • Erfaring med FDV-program (Store Norske bruker Famac fra FDV-huset)
 • Erfaring med bruk av SD-anlegg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort for personbil og truckførerbevis
 • Må snakke et skandinavisk språk flytende og må også ha engelskkunnskaper 


Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, positiv og effektiv
 • Ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig
 • Selvstendig, men også en god teamarbeider


Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dekning av reise-/ flyttekostnader
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Botilbud i Longyearbyen etter avtale