Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 110.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Fagansvarlig - utvikling av digitale analyser og rapporter

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har jobbet mye med å ta digitale løsninger i bruk som et konkurransefortrinn og har store ambisjoner for videreutvikling av verktøy og bruk av innovative løsninger fremover. Et viktig satsningsområde er økt strategisk utnyttelse og systematisering av data om tillitsvalgte og medlemmer, samt utvikling av gode indikatorer knyttet til NSFs strategiske mål.  
 
Vi søker nå en fagansvarlig i 100 % fast stilling for digitale analyser og rapporter. Stillingen skal bidra til å styrke NSFs strategiske bruk av analyseverktøy for kartlegging og utvikling og tilrettelegging av relevante rapporter for ulike brukergrupper i organisasjonen.  
 
Stillingen er plassert i administrativ avdeling og IT-enheten og skal ha hovedansvaret for utvikling og drift av NSFs digitale analyse og rapportverktøy. Det stilles store krav til forvaltning av miljøet og evne og vilje til samhandling med NSFs fagavdelinger for å møte deres behov for støtte.  
 
IT-enheten består av 12 personer fordelt på brukerstøtte, utvikling, drift og dokumentbehandling. Administrativ avdeling i NSF har i tillegg til IT ansvar for økonomi, medlemstjenester og drift og har i alt 39 årsverk.  
 
 
Hovedarbeidsoppgaver og ansvar:
 
 • Overordnet ansvar for forvaltning, drift og utvikling av NSFs datavarehus, BI- og øvrige analyseverktøy  
 • Følge opp IT-strategien og strategiske veivalg knyttet til BI og analyse  
 • Lede og delta i spennende prosjekter på tvers av NSF og med fokus på bedre understøttelse av fagavdelingenes behov  
 • Etablere og følge opp en god governancemodell for BI og analyseverktøy  
 • Produsere og tilgjengeliggjøring av styringsinformasjon mot ulike brukergrupper internt  
 • Sikre en god gevinstrealisering knyttet til bruk av NSFs BI og analyseverktøy  
 
 
Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:  
 
 • Relevant utdanning på høyskolenivå, men erfaring kan kompensere for manglende utdanning  
 • Sterke metodiske og analytiske ferdigheter  
 • Programmeringskompetanse (SQl og Java)  
 • Er dyktig til å kommunisere og formidle på norsk, både muntlig og skriftlig  
 • Selvstendig, løsningsorientert og endringsvillig  
 • Gode samarbeids-, gjennomføringsevner og høy serviceinnstilling  
 • Strukturert og nøyaktig. Evne å jobbe med flere oppgaver parallelt og se innovative løsninger 
 
Kan du dokumentere gode resultater og erfaring fra arbeid med BI, datavarehus og analyseverktøy og/eller fra interaksjon mellom forretningsprosesser og IT-verktøy, vil dette veie positivt.  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
 
Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et høyt kompetent fagmiljø og deltakelse i innovative IT-prosjekter med et sterkt fokus på gevinstrealisering samt:
 
 • Tariffavtale  
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling  
 • Konkurransedyktig lønn  
 • Pensjonsavtale i KLP  
 • Reise- og ulykkesforsikring  
 • Hyggelig lokaler i Oslo sentrum  
 • Kantineavtale  
 
Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.
 
Søknadsfrist: 31. januar 2017.  
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Pål Kristen Rønnevik  
mobil +47 909 60 504.  
 
Søknad sendes via vår elektroniske søkeportal, se link under.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.