Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 110.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver, Fylkeskontoret i Oslo

Norsk Sykepleierforbund, Oslo fylkeskontor har ca. 16 500 medlemmer. Det er 11 fast ansatte ved kontoret samt fylkesleder. En av våre rådgivere skal flytte og vi søker derfor etter en ny rådgiver i 100% fast stilling. Vi holder til i trivelige lokaler i Sykepleiernes Hus i Oslo sentrum.  
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver:  
 
 • Saksbehandling og rådgivning  
 • Forhandlinger  
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte  
 • Undervisning og opplæring av tillitsvalgte  
 • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk  
 • Nettverksarbeid  
 • Strategisk medlemsarbeid  
 • Administrative- og kontortekniske oppgaver  
Noe reisevirksomhet må påregnes da det bl.a. ligger undervisningsansvar til stillingen.  
 
Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:  
 
 • Autorisert sykepleier  
 • Saksbehandling og utredningskompetanse  
 • God kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk  
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Erfaring med undervisning  
 • Erfaring med tillitsvalgtarbeid  
 • God digital kompetanse  
 • Svært gode samarbeidsevner, fleksibilitet, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Personlig egnethet blir tillagt vekt.  
 
Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt, spennende og godt arbeidsmiljø samt:  
 
 • Tariffavtale  
 • Lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Kantineordning  
 
Tiltredelse 1. august 2018. Hvis mulig er det ønskelig med et par uker overlapping i juni.  
 
Søknadsfrist: 18. februar 2018  
Det gjøres oppmerksom på at intervjuprosessen kan bli gjennomført noe senere enn søknadsfristen.  
 
Henvendelser kan rettes til: fylkesleder Line Orlund, mobil 452 92 720  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.