Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 110.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Vi søker dyktig HR-rådgiver innen strategisk kompetansearbeid

Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker HR-rådgiver i 100 % svangerskapsvikariat i inntil ett år. Stillingen skal ivareta, oppdatere og videreutvikle det strategiske kompetansearbeidet i NSF. Som HR-rådgiver vil du inngå i vårt HR-team som jobber bredt ut mot ledere og ansatte innen alle personalområder.   
 
Stillingen rapporterer til HR-sjef. Vi holder til i trivelige lokaler i Sykepleiernes Hus i Oslo sentrum.  
 
I tillegg til hovedoppgaver innen kompetansearbeid, skal HR-rådgiver samarbeide tett med de øvrige ansatte i HR-teamet og bistå i annet relevant HR-arbeid slik som opplæring og oppfølging av ansatte, utvikling av strategisk HR samt andre driftsoppgaver i avdelingen.  
 
 Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar: 
 
 • Oppfølging av målene satt i HR-strategien tilknyttet kompetanseområdet 
 • Videreutvikle og drifte NSFs kompetansestyringsverktøy fra brukersiden 
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med NSFs ledere 
 • Tilrettelegging og gjennomføring av ulike læringsformer i NSF, blant annet e-læring 
 • Utforme og kvalitetssikre innhold i opplæring, kurs og andre kompetansetiltak i regi av HR, rettet mot ansatte
 • Arrangere kurs, undervisning og fellessamlinger for ansatte og politisk valgte i NSF 
 • Rådgi ledere og ansatte innenfor fagfeltet kompetanse 
 • Andre oppgaver innen HR-enhetens ansvarsområde må også påregnes 
 
Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring: 
 
 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innenfor fagfelt som HR, kompetanse, organisasjonsutvikling, strategiarbeid el. Utdanning kan kompenseres med minimum 3 års erfaring fra strategisk kompetansearbeid                                               
 • God kjennskap til ulike digitale kompetansestyringsverktøy, interesse for utvikling og systemforståelse 
 • Kompetanse og erfaring med å drive opplærings- og kompetansehevingstiltak 
 • Solid digital kompetanse
 • Kunnskap om organisasjonsstrukturer og organisasjonsutvikling 
 • Stor gjennomføringsevne og fokus på kvalitet i eget arbeid 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Kunnskap om gjeldende lov- og regelverk innen kompetanseområdet 
 • Interesse for og erfaring med nettverks- og relasjonsbygging 
 • Dedikert i HR-faget, bidrar til positivt arbeidsmiljø, er handlekraftig og real 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Vi kan tilby en faglig god hverdag i et aktivt, lærerikt og godt arbeidsmiljø samt: 
 
 • Tariffavtale 
 • Lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Kantineordning 
 
Søknadsfrist: 25. februar 2018.
 
Tiltredelse 1. juni 2018 eller etter avtale. 
 
Er det deg vi leter etter? 
Henvendelser kan rettes til: HR-sjef Therese Hansen, telefon 975 10 936.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.