Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver Fylkeskontoret i Nordland - vikariat

Norsk Sykepleierforbund Nordland har ca. 5300 medlemmer. På fylkeskontoret jobber det tre rådgivere og en konsulent samt fylkesleder, og vi holder til i trivelige lokaler i Bodø sentrum.  
 
En av våre rådgivere skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker derfor etter en rådgiver i 100% vikariat i et år fra 1. august 2018. Vikariatet kan bli forlenget.  
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar:  

 • Saksbehandling og rådgivning  
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte  
 • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk  
 • Nettverksarbeid  
 • Strategisk medlemsarbeid  
 • Undervisning, opplæring og kursvirksomhet  
 • Kommunikasjon- og mediearbeid herunder webside  
 • Administrative- og kontortekniske oppgaver  
 
Reisevirksomhet må påregnes.  
 
Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper:  

 • Autorisert sykepleier  
 • Saksbehandling, utrednings- og veiledningskompetanse  
 • God kjennskap og forståelse til gjeldende lov- og avtaleverk  
 • Erfaring med tillitsvalgtarbeid  
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Gode kunnskaper om de vanligste IT-systemene  
 • Svært gode samarbeidsevner, fleksibilitet, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Vi kan tilby en faglig god hverdag i et aktivt, lærerikt og godt arbeidsmiljø samt:  

 • Tariffavtale  
 • Lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring  
 • Fleksibel arbeidstid  
 
Tiltredelse 1. august 2018 eller etter avtale.  
Det er ønskelig med noen dager opplæring i første omgang i løpet av mai/juni 2018.  
 
Søknadsfrist: 30. april 2018  
 
Henvendelser kan rettes til: fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa, mobil +47 995 64 857.  
 
Søknad sendes elektronisk, se link under.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.