Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 106 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

Rådgiver Fylkeskontoret i Buskerud - vikariat

Norsk Sykepleierforbund Buskerud har ca. 6000 medlemmer. På fylkeskontoret jobber det tre ansatte rådgivere samt fylkesleder, og vi holder til i trivelige lokaler i Drammen sentrum. 
 
Vi søker nå en ny rådgiver i 100% vikariat frem til mars 2020.  
 
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar:  

 • Saksbehandling og rådgivning 
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte   
 • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk   
 • Nettverksarbeid   
 • Strategisk medlemsarbeid   
 • Undervisning, opplæring og kursvirksomhet 
 • Kommunikasjon- og mediearbeid herunder webside    
 • Forhandlinger  
 • Administrative- og kontortekniske oppgaver   
 
Reisevirksomhet må påregnes.   
 
Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper:  

 • Autorisert sykepleier   
 • Saksbehandling, utrednings- og veiledningskompetanse  
 • God kunnskap og forståelse til gjeldende lov- og avtaleverk  
 • Solid kunnskap om arbeidstid og turnus 
 • Erfaring med tillitsvalgtarbeid   
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid 
 • Forhandlingserfaring   
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne    
 • Gode kunnskaper om de vanligste IT-systemene   
 • Svært gode samarbeidsevner, fleksibilitet, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert   
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.   
 
Vi kan tilby en faglig god hverdag i et aktivt, lærerikt og godt arbeidsmiljø samt:   

 • Tariffavtale   
 • Lønn etter avtale   
 • Pensjonsordning i KLP   
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring   
 • Fleksibel arbeidstid   
 
 
Tiltredelse 1. august 2018 eller etter avtale.   
Det er ønskelig med noen dager opplæring i løpet av juni 2018.   
 
Søknadsfrist: 30. april 2018   
 
Henvendelser kan rettes til: fylkesleder Linda Lavik, mobil +47 954 40 453. 
 
Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal, se link under.   

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.