Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver, Fylkeskontoret i Sogn og Fjordane

Norsk Sykepleierforbund, Sogn og Fjordane fylkeskontor har rett i underkant av 2 600 medlemmer. Det er i dag tre fast ansatte ved kontoret samt fylkesleder. Vi holder til i trivelige lokaler i Førde. Det kan komme endringer i fremtidens organisering av arbeidet.  
 
En av våre ansatte søker nye utfordringer, og vi søker derfor etter en ny rådgiver i 100% fast stilling. 
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver:   
 
 • Saksbehandling og rådgivning   
 • Forhandlinger   
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte   
 • Kurslederansvar og undervisning i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte   
 • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk   
 • Nettverksarbeid   
 • Merkantile oppgaver innenfor økonomi, reiseregninger og drift i fylkesorganisasjonen som også strategisk medlemsarbeid. 
Reisevirksomhet må påregnes. 
 
Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:   
 
 • Autorisert sykepleier   
 • Saksbehandling og utredningskompetanse  
 • Erfaring med undervisning, tillitsvalgtarbeid og forhandlinger 
 • God kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk, og særlig innenfor arbeidsrett 
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid   
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   
 • God digital kompetanse   
 • Svært gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert  
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø, er fleksibel og real. 
Personlig egnethet blir tillagt vekt.   
 
Vi tilbyr deg til å bli med i et sterkt team i en innovativ organisasjon. Rådgivere i NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt, spennende og godt arbeidsmiljø samt:   
 
 • Tariffavtale   
 • Lønn etter avtale   
 • Pensjonsordning i KLP   
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring   
 • Fleksibel arbeidstid  
 
Vi gleder oss til å høre fra deg. 
 
Ta gjerne kontakt med fylkesleder Oddgeir Lunde på mobil 970 83 517 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeportal, se link under.  
Søknadsfristen er 12. august 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.