Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver, Fylkeskontoret i Hordaland

Norsk Sykepleierforbund, Hordaland fylkeskontor har rett i underkant av 11 400 medlemmer. Det er 5 ansatte ved kontoret i tillegg til fylkesleder. Fylkeskontoret holder til i trivelig og moderne lokaler på Torgalmenningen i Bergen sentrum. Det kan komme endringer i fremtidens organisering av arbeidet.  
 
En av våre ansatte går av med pensjon, og vi søker derfor etter en ny rådgiver i 100% fast stilling.  
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver:  
 
 • Saksbehandling og rådgivning   
 • Forhandlinger   
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte   
 • Kurslederansvar og undervisning i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte   
 • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk   
 • Nettverksarbeid   
 • Strategisk medlemsarbeid, herunder også websider og sosiale medier 
 • Administrative- og kontortekniske oppgaver
Reisevirksomhet må påregnes.   
 
Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:   
 
 • Autorisert sykepleier   
 • Saksbehandling og utredningskompetanse   
 • God kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk særlig innenfor arbeids- og helserett 
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid   
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   
 • Erfaring med undervisning og tillitsvalgtarbeid 
 • God digital kompetanse   
 • Svært gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert  
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø, er fleksibel og real. 
 • Relevant høyere utdanning innen arbeidsrett og helserett vil veie positivt
Personlig egnethet blir tillagt vekt.   
 
Vi tilbyr deg til å bli med i et sterkt team i en innovativ organisasjon. Rådgivere i NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt, spennende og godt arbeidsmiljø samt:   
 
 • Tariffavtale   
 • Lønn etter avtale   
 • Pensjonsordning i KLP   
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring   
 • Fleksibel arbeidstid  
 
Vi gleder oss til å høre fra deg. 
 
Ta gjerne kontakt med fylkesleder Mette Mikkelsen, telefon: 959 94 910 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeportal, se link under.  
Søknadsfristen er 5. oktober 2018. 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.