Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Norsk Sykepleierforbund søker en erfaren regnskapsressurs i 100 % fast stilling som seniorkonsulent.

Stillingen er plassert i økonomienheten i Administrativ avdeling og rapporterer til økonomisjef. Enheten håndterer regnskap, økonomistyring, rådgivning og analyse, lønn/godtgjøring samt reise- og utlegg. Oppgavene er knyttet til 210 ansatte og politisk valgt på heltid, 3400 tillitsvalgte og 35 faggrupper.  
 
Som seniorkonsulent hos oss vil du ha en bred kontaktflate internt i forbundet, samt mot 35 nært tilknyttede faggrupper. Du vil samarbeide tett med både regnskapssjefen og øvrige medarbeidere i enheten.  
 
Seniorkonsulenten vil utføre og bidra til videreutviklingen knyttet til løpende regnskapsoppgaver, perioderapportering og prosessforbedring. Vi kan tilby en stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst.  
 
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver:  
 
• Ansvaret for oppfølgning, veiledning og regnskapsføring for utvalgte faggrupper  
• Regnskapsføring fra A til Å  
• Løpende kontroll og bokføring av bilag  
• Periodeavslutning og andre avstemminger i samarbeid med regnskapssjef  
• Offentlig rapportering i samarbeid med regnskapssjef  
• Bidragsyter til system- og prosessoptimaliseringstiltak  
• Videreutvikling av internkontroll og rutiner for regnskapsprosessene i samarbeid med resten av økonomienheten  
 
 
Vi ønsker personer med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:  
 
• 3-årig økonomisk utdanning på høyskolenivå. Relevant kompetanse og lang erfaring kan erstatte kravet om utdanning  
• Minimum 5 års relevant erfaring fra regnskap  
• God kunnskap om moderne regnskapsprosesser  
• Solid erfaring med ERP systemer (vi benytter i dag Visma Business)  
• God digital kompetanse og en sterk Excel bruker  
• Erfaring med offentlig rapportering, herunder mva.  
• Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert og trives med høyt tempo  
• Svært gode samarbeidsevner, og er flink til å kommunisere med alle brukergrupper i organisasjonen.  
• Serviceorientert, fleksibel og bidrar til et positivt arbeidsmiljø  
• Nysgjerrig og innovativ til etablerte prosesser.  
 
Personlig egnethet blir tillagt vekt.  
 
 
Du vil bli del av et sterkt team med en hverdag preget at gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø samt:  
 
• Tariffavtale  
• Konkurransedyktig lønn etter avtale  
• Pensjonsordning i KLP  
• Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring  
• Fleksibel arbeidstid  
• Tidsriktige lokaler i Oslo sentrum  
• Kantineordning  
 
 
Søknadsfrist 1. oktober 2018. Det er ønskelig med rask oppstart i stillingen, men vi oppfordrer alle med relevant bakgrunn til å søke.  
 
Ta gjerne kontakt med økonomisjef Catrine Bøjer Christensen, telefon: 945 22 561 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Vi gleder oss til å høre fra deg.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.