Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 112.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Vikariat, Konsulent kurs- og konferanseenhet sør

Norsk sykepleieforbund (NSF) har fem regionale kurs og konferanseenheter der hver enhet primært utfører oppgaver for fylkeskontor i sin region, men også samarbeider og bistår hverandre på tvers av samarbeidsområdene.  
 
NSF søker nå en konsulent i 100 % vikariat i 6 måneder med mulighet for forlengelse.  
Stillingen er for tiden plassert ved fylkeskontoret til NSF Vest-Agder, for samarbeidsområdet Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud). Fylkeskontoret i Vest-Agder ligger i sentrum av Kristiansand og har fire ansatte i tillegg til fylkesleder. Fylkesleder i Vest-Agder er daglig leder ved fylkeskontoret. Det kan komme endringer i fremtidens organisering av arbeidet.  
 
Samarbeidsområdet Sør har i dag 14 ansatte, 5 fylkesledere og ca. 20 000 medlemmer.  
 
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar:  

 • Administrering av kurs og konferanser, primært innenfor samarbeidsområdet  
 • Merkantile arbeidsoppgaver, samt samarbeid med fylkene knyttet til drift av kurs og konferanser  
 • Bestille kurs og konferanselokale, samt oppfølging og kontakt for aktuelle hotellavtaler  
 • Ansvar for rammer for kurs og konferanser; fra publisering til rapportering  
 • Kontakt med medlemmer, tillitsvalgte og kursdeltagere  
 • Attestasjon av reiseregninger og fakturaer  
 • Tett samarbeid med alle regionale kurs og konferanseenheter i NSF  
 • Bruk av digitale IT- verktøy  
 
Noe reisevirksomhet må påregnes.  
 
 
Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper:  

 • Bachelor innen administrasjon og/eller økonomi. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet     
 • Erfaring fra kursadministrasjon  
 • Erfaring med reiseregninger og fakturering samt organisasjonsarbeid er en fordel  
 • God økonomikunnskap og tallforståelse  
 • God skriftlig og muntlig forståelse, og fremstillingsevne  
 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig, strukturert og målrettet  
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet  
 • Høy digital kompetanse  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
 
Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt, spennende og godt miljø samt:
 
 • Tariffavtale  
 • Lønn etter avtale  
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Reise- og ulykkesforsikring  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Kontorplass i gode og hyggelige lokaler  
 
 
Søknadsfrist: 24. februar 2019  
 
Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale.  
 
Ta gjerne kontakt med fylkesleder Ragne Quinteros på mobil +47 414 98 709 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
 
Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal, se link under.  
 
Vi gleder oss til å høre fra deg.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.